Regulatoriska Pressreleaser

Regulatorisk information som Orexo är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo har framgångsrikt genomfört en placering om cirka 346,5 MSEK

29 augusti 2014
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I OREXO.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo avser att genomföra en placering av aktier till svenska och internationella institutionella och strategiska investerare

28 augusti 2014
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I OREXO.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Orexo

14 mars 2014
Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 15 april 2014 kl 16.00 i Orexos lokaler på Virdings allé 32A i Uppsala.
Regulatoriskt
Delårsrapport

Delårsrapport januari-juni 2013

12 juli 2013
Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2012. FDA godkänner Zubsolv™ för underhållsbehandling av opiatberoende
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Orexo

12 mars 2013
Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 11 april 2013 kl 17.00 i Orexos lokaler på Virdings allé 32A i Uppsala.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo uppdaterar om kommersialiseringsplaner i USA och lämnar en bedömning av finansiell utveckling för 2013

19 december 2012
Orexo AB (Orexo) informerar idag om framstegen mot att bli ett komplett specialistläkemedelsbolag med kommersiell närvaro i USA. Orexo informerar också att bolaget förväntas uppnå lönsamhet under senare delen av 2013 förutsatt att den nuvarande regulatoriska tidsplanen för Zubsolvs godkännande i juli och planerad lansering i september nästa år håller. Zubsolv™ and Abstral® planeras bli marknadsfört genom partnersamarbete i USA.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo erhåller stabilitetsdata för OX219 – Registreringsansökan i USA tidigareläggs med fem månader till september 2012

21 augusti 2012
Orexo AB meddelar idag att man planerar inlämning av en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (”FDA”) avseende OX219, för behandling av opioidberoende, under senare delen av tredje kvartalet 2012. I USA är opioidberoende ett stort och ständigt ökande hälsoproblem, med över två miljoner drabbade amerikaner, till en uppskattad samhällskostnad relaterande till hälsa och sjukvård av 25 miljarder dollar.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo

14 juni 2012
Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 juli 2012 kl 15.00 i Orexos lokaler på Virdings allé 32A i Uppsala.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Orexo

12 mars 2012
Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 11 april 2012 kl 16.00 i Orexos lokaler på Virdings allé 32A i Uppsala.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo och Uppsala universitet får Vetenskapsrådets anslag för keramprojekt

30 november 2011
Uppsala, 30 november 2011 - Orexo AB (STO: ORX) har tilldelats ett anslag av Vetenskapsrådet på 2,1 miljoner kronor för projektet ”Biokeramiska material för långsam frisättning av potenta läkemedel”. Projektet ska bedrivas mellan åren 2012 och 2015 tillsammans med en forskargrupp, under ledning av professor Håkan Engqvist, avdelningen för Tillämpad materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.
Regulatoriskt
Delårsrapport

Delårsrapport januari-juni 2011

10 augusti 2011
STOR FÖRSÄLJNINGSÖKNING FÖR ABSTRAL® Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2010.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo blir världsledande inom diagnostiska utandningstest genom förvärv

14 juli 2011
Uppsala, 14 juli 2011 - Orexo AB (STO: ORX) har, genom sitt dotterbolag Kibion AB, förvärvat det tyska bolaget Wagner Analysen Technik GmbH (WAT). WAT är en ledande tillverkare av IRIS-instrument och substrat för diagnostiska utandningstester. Genom förvärvet blir Kibion en komplett leverantör av tester och instrument, med en ledande position inom Helicobacter pylori-tester.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Abstral® lanseras i Kanada

14 juni 2011
Uppsala, den 14 juni 2011 – Orexos partner inleder marknadsföring och försäljning av smärtläkemedlet Abstral i Kanada.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Orexo

8 mars 2011
Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 april 2011 kl. 15.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.
Regulatoriskt
Bokslutskommuniké

Orexo AB (publ.) – bokslutskommuniké januari-december 2010

16 februari 2011
Uppsala, 16 februari 2011 - Abstral-försäljningen fortsätter att öka starkt och produkten är nu även godkänd i USA. OX-MPI har gjort betydande framsteg inför kliniska studier och den första delmålsersättningen har utbetalats. De tre nya program, OX219, OX51 och OX27, som offentliggjordes i augusti 2010 är nu samtliga i klinisk fas.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Anders Lundström utsedd till ny VD för Orexo

13 januari 2011
Uppsala, den 13 januari 2011 - Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att man har utsett Anders Lundström till ny VD, för att driva bolagets kommersiella utveckling. Han kommer närmast från Biogen Idec i USA, ett av världens främsta bioteknikbolag.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Orexo AB

23 mars 2010
Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 21 april 2010 kl.15.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma

15 mars 2010
Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 31 mars 2010 kl. 10.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Abstral godkänns för marknadsföring i Storbritannien

23 september 2008
Orexo AB (OMX: ORX) bekräftar pressmeddelandet från ProStrakan Group plc, Orexos partner för Abstral® i Europa och Nordamerika, att det brittiska läkemedelsverket (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) har godkänt Abstral (avsedd för genombrottssmärta hos cancerpatienter) för marknadsföring i Storbritannien. Som en följd av godkännandet erhåller Orexo en delbetalning på en miljon dollar.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo och Boehringer Ingelheim förlänger forskningsavtal

8 september 2008
Uppsala, den 8 september 2008 – Orexo AB (OMX: ORX) och Boehringer Ingelheim, det internationella läkemedelsbolaget med huvudsäte i Ingelheim, Tyskland förlänger det pågående treåriga forskningssamarbetet med ytterligare 12 månader från november i år. Forskningssamarbetet drivs inom ramen för de globala rättigheterna att utveckla och marknadsföra ett nytt effektivt läkemedel för behandling av smärta och inflammation.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo utökar licensieringsavtal för Rapinyl/Abstral med ProStrakan och byter partner i USA

31 juli 2008
Uppsala 31 juli, 2008 - Orexo har utökat sitt licensieringsavtal med ProStrakan Group plc, det internationella specialty pharmaföretaget, till att även inkludera Nordamerika. Förändringen av partner i Nordamerika sker till följd av dagens beslut från Endo Pharmaceuticals Holdings Inc. om en strategisk förändring vilken innebär att alla rättigheterna för Rapinyl® (Abstral®) återlämnas till Orexo. Endo har investerat cirka 40 miljoner dollar i utvecklingen av Rapinyl och Orexo har erhållit ytterligare 26,9 miljoner dollar i licensintäkter. Endo kommer att slutföra och finansiera den pågående fas III-studien för Rapinyl som bedöms vara slutförd i december 2008.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

FDA inleder slutlig utvärdering av SublinoxTM

29 juli 2008
Registreringsansökan för SublinoxTM (OX22) har efter den första utvärderingen accepterats som fullständig för slutlig utvärdering. SublinoxTM innehåller den välkända aktiva substansen zolpidem och bygger på Orexo´s sublinguala teknologi, en tablett som snabbt faller sönder under tungan.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Abstral (Rapinyl) godkänt i Europa

26 juni 2008
Uppsala, Sverige, 26 juni 2008 –Rapinyl, avsett för behandling av genombrottssmärta vid cancer, har blivit godkänt av EMEA:s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) för marknadsföring och försäljning i Europa. Det internationella specialty pharmaföretaget ProStrakan Group plc är Orexos partner för försäljning och marknadsföring av Abstral i Europa. Abstral kommer att lanseras i Sverige under det tredje kvartalet i år och i övriga Europa mot slutet av året.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo stärker koncernledningen

9 juni 2008
Orexo rekryterar Robin Wright, med lång erfarenhet från internationell corporate finance och affärsutveckling inom läkemedelsbranschen, som ansvarig för området Business & Commercial Development. Robin Wright kommer att ingå i Orexos koncernledning.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo rapporterar resultat som bekräftar klinisk effekt av OX17 för behandling av refluxsjukdom (GERD)

27 mars 2008
Nya kliniska data från en fas II-studie bekräftar att Orexos produkt OX17 har en konkurrenskraftig profil för behandling av GERD. OX17 minskar snabbt och effektivt bildandet av magsyra, vilket är en förutsättning för effektiv symptomlindring hos GERD- patienter. Resultatet bekräftar den kliniska potentialen och är ett viktigt steg i utvecklingen av OX17 till en kommersiell produkt.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Rapinyl® har godkänts för marknadsföring i Sverige

7 mars 2008
Uppsala, 7 mars, 2008 - Orexos licenspartner för Rapinyl® i Europa, ProStrakan Group plc, meddelar att Rapinyl® har godkänts för marknadsföring i Sverige. Produkten förväntas lanseras i Sverige under namnet ”Abstral” under tredje kvartalet 2008 genom Orexos joint venture med ProStrakan, som marknadsför läkemedel i de nordiska länderna.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo publicerar ny mekanism för behandling av astma och KOL

10 januari 2008
Upptäckten av eoxiner och deras egenskaper har banat väg för en ny typ av läkemedel för behandling av astma och KOL. En av världens mest välrenomerade vetenskapliga tidskrifter, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (PNAS), publicerar nu Orexos forskning kring upptäckten av eoxiner och deras biologiska funktioner. Publikationen beskriver den vetenskapliga grunden bakom Orexos program för utveckling av eoxinhämmande läkemedel.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo offentliggör ny koncernledning

26 november 2007
Orexo har efter det slutförda förvärvet av Biolipox beslutat att förändra Orexos koncernledning. Den nya koncernledningen kommer att bestå av Torbjörn Bjerke (vd och koncernchef), Claes Wenthzel (vice vd och CFO), Thomas Lundqvist (vice vd och Executive Advisor), Göran Smedegård (chef för affärs- och kommersiell utveckling) samt Göran Tornling (chef för FoU).
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Styrelsen i Orexo beslutar om apportemission

21 november 2007
Med anledning av Orexo AB:s förvärv av Biolipox AB har styrelsen i Orexo idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 november 2007, om emission av högst 7.630.895 nya aktier och högst 926.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 926.000 nya aktier i Orexo, varigenom bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 3.422.758 kronor.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo förvärvar Biolipox – Uppdatering angående reviderad transaktionsstruktur samt förslag till val av styrelseordförande och styrelseledamöter inför extra bolagstämma den 13 november 2007

12 november 2007
Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 15 oktober 2007 har Orexo AB (OMX Nordiska listan, mid cap: ORX) och huvudägarna i Biolipox AB nått en överenskommelse om att Orexo skall förvärva Biolipox, ett innovativt svenskt forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar nya behandlingar för inflammationssjukdomar inklusive smärta och luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo förvärvar Biolipox - Uppdatering

26 oktober 2007
Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 15 oktober 2007 har Orexo AB (OMX Nordiska listan, mid cap: ORX) och huvudägarna i Biolipox AB nått en överenskommelse om att Orexo skall förvärva Biolipox, ett innovativt svenskt forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar nya behandlingar för inflammationssjukdomar inklusive smärta och luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo tecknar distributionsavtal med Hospira i Asien för smärtprodukten Rapinyl®

25 oktober 2007
Orexo AB och specialty pharma-bolaget Hospira har tecknat ett distributionsavtal som ger Hospira exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Rapinyl® - Orexos patenterade produkt för behandling av genombrottssmärta vid cancer - i sydöstra Asien inklusive Australien samt Nya Zeeland. Marknadsrättigheterna är sedan tidigare utlicensierade i USA, EU och Japan och ett distributionsavtal har även har tecknats för CIS (Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen), Bulgarien och Rumänien.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo förvärvar Biolipox - ett innovativt specialty pharmabolag skapas

15 oktober 2007
Orexo AB (OMX Nordiska listan, mid cap: ORX) och huvudägarna i Biolipox AB har nått en överenskommelse om att Orexo skall förvärva Biolipox, ett innovativt svenskt forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar nya behandlingar för inflammationssjukdomar inklusive smärta och luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Förvärvet skapar ett innovativt specialty pharmabolag med en bred produktportfölj, globala partnerskap med stor finansiell potential samt etablerade försäljningskanaler. Betydande aktieägarvärden kan skapas genom samordningsfördelar och optimering av den kombinerade produktportföljen. Transaktionen sker genom en apportemission till Biolipox aktieägare. I transaktionen värderas Biolipox till 856 miljoner kronor och betalning sker genom en nyemission av högst 8 560 000 Orexoaktier. Transaktionens slutliga utformning är bland annat beroende av Orexos genomförande av en due diligence av Biolipox. Transaktionen är även villkorad av ett godkännande av apportemissionen av en extra bolagsstämma i Orexo och eventuella myndighetsgodkännanden. Presskonferens kommer att hållas gemensamt av Orexo och Biolipox idag måndag den 15 oktober 2007, klockan 10.00. Presskonferensen äger rum på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo redovisar positiva resultat i slutförd jämförande klinisk fas III effektstudie där man studerat sömnmedicinen Sublinox™ hos patienter med insomningsproblem

1 oktober 2007
Orexo har slutfört en effektstudie hos patienter med Sublinox™ (OX22) - för behandling av tillfälliga sömnbesvär. Studien visar att Sublinox™ (OX22) erbjuder en 30 procent snabbare insomningshjälp än vad Ambien® gör för patienter som lider av sömnstörningar. Studien visar också att patienterna sover hela natten. Studien stärker dokumentation att Sublinox™ (OX22) är en säker och effektiv behandling av tillfälliga sömnbesvär.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Rapinyl® närmar sig registreringsbeslut i Europa

28 september 2007
Orexo AB´s europeiska licenspartner ProStrakan Group plc, för smärtprodukten Rapinyl® på den europeiska marknaden, meddelade idag att Rapinyl® kommer att bli granskad av EMEA´s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Av de 25 medlemsländerna involverade i granskningen av Rapinyl® i EU Decentralised Procedure (DCP) anser 21 att Rapinyl® kan godkännas för registrering.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo inleder klinisk fas I-studie för bolagets behandling av inkontinens

29 augusti 2007
Orexo inleder klinisk fas I-studie för OX 19 – bolagets behandling av dag- och nattlig inkontinens. OX 19 innehåller den aktiva substansen desmopressin och produkten baseras på Orexos sublinguala tablettberedning där snabb upplösning i munhålan kombineras med snabbt upptag av den verksamma substansen genom munslemhinnan. Orexo har, efter utveckling av ett flertal formuleringar, valt en formulering för vilken en biotillgänglighetsstudie nu ska genomföras. Den kliniska studien kommer att genomföras i Sverige och beräknas vara slutförd i slutet av 2007.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo rekryterar ytterligare nyckelpersoner inom klinisk utveckling och Regulatory Affairs

17 augusti 2007
Orexo har tillsatt Mats Eriksson som Vice President Research and Clinical Development and Medical Director, Christina Ståhl som Vice President Regulatory Affairs samt Anne Marie Ciupitu som Director QA/QC. Samtliga har mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling inom såväl svenska som internationella läkemedelsföretag. Rekryteringarna sker i samband med att flera av Orexos produkter befinner sig i sen klinisk utvecklingsfas, samtidigt som kliniska studier inleds för ytterligare produkter och nya förbereds att läggas till portföljen.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo etablerar säljstyrkor på den nordiska marknaden - bildar gemensamt marknadsbolag med ProStrakan

1 augusti 2007
Orexo har initierat nästa fas i sin tillväxtstrategi, genom att ingå ett samarbetsavtal med ProStrakan avseende de nordiska marknaderna. Tillsammans bildar Orexo och ProStrakan ett nytt försäljningsbolag,” joint venture”, som de kommer att äga till lika delar. Det nya företaget kommer att ha nordiska försäljningsrättigheter för både Orexos och ProStrakans portföljer, innefattande såväl framtida som de marknadsförda produkterna Tostrex®, Rectogesic® och Droperidol®, följda av Rapinyl™, Orexos patenterade produkt för behandling av genombrottssmärta vid cancer för vilken ProStrakan har distributionsrättigheter i Europa, och ProStrakans produkt Sancuso® mot illamående och kräkningar orsakat av kemoterapi, de två sistnämnda för närvarande i registreringsfas.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Patent för OX 17 godkänns i Europa

9 maj 2007
Orexo har blivit informerad av den Europeiska patentmyndigheten om att patentet för bolagets kombinationskoncept för behandling av GERD – gastroesofageal refluxsjukdom – har godkänts och kommer att publiceras den 30 maj 2007. Patentet är ett formuleringspatent, som skyddar kombinationer av H2-receptorblockerare och protonpumpshämmare (PPI). Patentet har tidigare beviljats i Kina, Australien och Nya Zeeland, och patentansökan har även lämnats in för den nordamerikanska marknaden.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo lämnar in ansökan (IND) till FDA för att slutföra fas III-programmet för insomniaprodukten Sublinox™ (OX 22)

20 december 2006
Orexo AB har lämnat in en ansökan till FDA för att slutföra sitt fas III-program för insomniaprodukten Sublinox™ (OX 22) – Orexos patenterade produkt för behandling av tillfälliga sömnbesvär. Studierna beräknas vara klara under andra halvåret 2007. En registreringsansökan för USA och EU bedöms kunna skickas in i slutet av 2007.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo tecknar ytterligare avtal för smärtprodukten Rapinyl®

19 december 2006
Orexo AB och det ungerska läkemedelsbolaget Gedeon Richter Ltd. har tecknat ett distributionsavtal som ger Gedeon Richter exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Rapinyl® – Orexos patenterade produkt för behandling av genombrottssmärta vid cancer – i CIS (Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen), Bulgarien och Rumänien. Detta är Orexo’s första distributionsavtal för Rapinyl®. Marknadsrättigheterna är sedan tidigare utlicensierade i USA, EU och Japan.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo förstärker organisationen ytterligare inför fortsatt portföljutveckling – Christina Rångemark Åkerman tillträder som chef för teknologi- och produktutveckling

5 december 2006
Orexo AB har utsett Christina Rångemark Åkerman till senior vice president och chef för teknologi-och produktutveckling. Hon tillträder sin befattning den 1 februari 2007. I hennes ansvarsområde kommer all projektledning, forskning och utveckling, kliniska prövningar samt registreringsfrågor, att ingå. Rekryteringen är ett led i att ytterligare stärka Orexos organisation inför bolagets ökade satsning på nya produkter samtidigt som ett par av bolagets projekt förbereds för kliniska fas III-studier.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Valberedning inför Orexos årsstämma 2007

9 november 2006
Vid Orexo AB´s årsstämma den 27 april 2006 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att senast sex månader före årsstämman offentliggöra en valberedning, bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo lägger grunden för nya, innovativa läkemedel – utvecklar en unik drug delivery-teknologi

24 oktober 2006
Läkemedelsföretaget Orexo har inlett ett samarbete med medicinteknikföretaget Doxa. Samarbetet syftar till att utveckla nya, innovativa läkemedel baserade på en unik drug delivery-teknologi, vilken bland annat kommer att möjliggöra långsam och kontrollerad frisättning av läkemedelssubstanser. Det initiala och primära tillämpningsområdet kommer att bli ett nytt, förbättrat läkemedel för behandling av smärta.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo erhåller 38 MSEK från Endo Pharmaceuticals Inc.

23 oktober 2006
Orexo AB erhåller en licensintäkt om 5,2 MUSD (drygt 38 MSEK) från Endo Pharmaceuticals Inc. avseende Rapinyl®. Endo Pharmaceuticals har ensamrätt till vidareutveckling och marknadsföring av Rapinyl® på den nordamerikanska marknaden, och genomför för närvarande ett fas III-program till stöd för registrering i USA för behandling av opiodtolerant genombrottssmärta vid cancer. Hittills har Orexo erhållit licensintäkter från Endo Pharmaceuticals Inc. om totalt cirka 161 MSEK.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo erhåller drygt 50 Mkr efter avslutad klinisk studie

3 oktober 2005
Orexo AB har uppfyllt villkoren för en ”milestone-betalning” om drygt 50 Mkr från Endo Pharmaceuticals Inc. efter genomförandet av en klinisk prövning med Rapinyl™ (OX 20) med positivt resultat. I studien fastställdes de dosnivåer som skall användas i nästa steg av utvecklingen. Orexos patentskyddade produkt Rapinyl™ (OX 20), är under utveckling för behandling av genombrottssmärta vid cancer. Orexo och Endo Pharmaceuticals tecknade ett licensavtal i augusti 2004 som ger Endo Pharmaceuticals ensamrätt till vidareutveckling och marknadsföring av Rapinyl™ (OX 20) på den nordamerikanska marknaden.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo nyrekryterar och omorganiserar för fortsatt snabb expansion

25 augusti 2005
Drug deliveryföretaget Orexo har utsett Claes Wenthzel till vice vd och finansdirektör (CFO) med övergripande ansvar för bolagets finansiella och administrativa funktioner. Vidare övergår Thomas Lundqvist, en av Orexos grundare, från att ha varit vice vd och forskning- och utvecklingschef till att vara vice vd och CSO (Chief Scientific Officer) med övergripande ansvar för bolagets vetenskapliga arbete. Samtidigt tillträder Nils-Otto Ahnfelt, tidigare Project Director, tjänsten som forskning- och utvecklingsschef.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Professor John Sjögren ny styrelseledamot i Orexo AB

4 maj 2005
Vid Orexos ordinarie bolagsstämma den 20 april 2005 valdes Professor John Sjögren till ny ordinarie styrelseledamot. John Sjögren har mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling inom bland annat Astra Hässle och gedigen kunskap inom galenisk farmaci – vetenskapen kring hur läkemedelssubstanser ska tillföras kroppen för mest effektiv verkan.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo slutför klinisk studie med positivt resultat

28 februari 2005
Orexo har slutfört en effektstudie avseende OX 22 med positivt resultat. OX 22 är ett läkemedel för behandling av tillfälliga sömnbesvär och som bedöms ha en betydande medicinsk och kommersiell potential. Arbetet med att finna samarbetspartners för marknadsföring och försäljning av produkten på samtliga större marknader har inletts.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo ökar utvecklingstakten – Dr. Nils-Otto Ahnfelt tillträder som Project Director

28 januari 2005
Det Uppsalabaserade bioteknikföretaget Orexo stärker organisationen ytterligare genom att rekrytera Nils-Otto Ahnfelt som Project Director, med uppgift att på projektbasis driva utvecklingen av bolagets produktportfölj. Han kommer även att ingå i Orexos ledningsgrupp. Nils-Otto Ahnfelt har över 20 års branscherfarenhet varav huvuddelen från Pharmacia. Han kommer närmast från Doxa AB där han sedan fyra år varit chef för bolagets forskning & utveckling.
Regulatoriskt
Pressmeddelande

Orexo växer vidare – utvidgar verksamheten och nyanställer

13 januari 2005
Det Uppsalabaserade bioteknikföretaget Orexo växer vidare. Under våren 2005 tas ett nytt, eget analytiskt laboratorium i bruk vilket stärker bolagets möjligheter att öka takten i utvecklingen av nya produkter. Därutöver har Orexo knutit ytterligare kompetens till sig genom nyanställningar.