Orexos digitala terapi deprexis® subventionerad av amerikanska Veterans Affairs Federal Supply Schedule

  • Orexo har beviljats ett tioårs-kontrakt med amerikanska Veterans Affairs för subvention av deprexis®. Med kontraktet blir deprexis® subventionerad och tillgänglig för patienter inom Veterans Affairs, Indian Health Services och det amerikanska försvarsdepartementet från slutet av juli 2022.
  • Nästan 15 millioner amerikaner som idag får tillgång till sjukvård genom den amerikanska regeringen kommer få tillgång till deprexis®
  • Deprexis® blir tillgänglig för patienter i takt med att Orexo når överenskommelser med vårdgivare inom Veterans Affairs, Indian Health Services och det amerikanska försvarsdepartementet kring distribution av deprexis®, med förväntat start sent under Q4 2022

Uppsala – 13 juli, 2022 – Orexo AB, (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), meddelar idag att bolaget har beviljats ett kontrakt med den amerikanska Veteran Affairs Federal Supply Schedule (VA FFS) för deprexis®, en evidensbaserad digital terapi för behandling av symptom i samband med depression. Deprexis® blir subventionerad under juli månad och blir därmed tillgänglig för vårdgivare under Veterans Affairs (VA), Indian Health Service (IHS) och det amerikanska försvarsdepartementet. Kontraktet löper till 2032.  

För att göra deprexis® tillgänglig för patienter, kommer Orexo nu att påbörja ett arbete med administratörer inom VA FFS för att organisera logistik och utbildning till vårdgivare inom samtliga 18 regioner inom VA i USA och till vårdgivare inom IHS och försvarsdepartementet. För att säkerställa en optimal implementering, kommer Orexo att börja med enstaka regioner och vårdgivare under 2022 och första halvåret 2023, innan en bredare nationell implementering påbörjas senare under 2023.

Kostnaden för den initiala lanseringen ryms inom den kommunicerade OPEX-prognosen för 2022 och förväntas öka kommande år i samband med bekräftade intäktsmöjligheter inom VA FFS. De första patienter förväntas sent 2022 och att öka signifikant i antal under 2023 i samband med lanseringen utökas till fler regioner och vårdgivare inom VA, IHS och amerikanska försvarsdepartementet.

 

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Orexo, kommenterar: ”Eftersom vi nu för första gången får subvention för deprexis® av en nationell betalare, är kontraktet med Veterans Affairs Federal Supply Schedule en viktig milstolpe i kommersialiseringen av deprexis® och våra digitala terapier. Med ett tioårigt kontrakt ser vi framemot ett långt samarbete för att integrera deprexis® i Veteran Affairs vårdprogram så veteraner och deras familjemedlemmar som lider av depression snabbt och effektivt kan få tillgång till en vetenskapligt beprövad digital terapi. Vi ser också fram emot en fortsatt dialog med Veterans Affairs kring möjligheterna att få subvention för våra andra digitala terapier, vorvida® och MODIA®”. 

Den amerikanska regeringen är en av de största betalarna och vårdgivarna i USA.  Den är ansvarig för hälso- och sjukvård för nästan 15 miljoner amerikanska invånare inklusive veteraner och deras familjer. Veteran Affairs representerar den största delen med vård för runt 9 miljoner veteraner genom ett nätverk av nästan 1300 vårdenheter. IHS ansvarar för vården för knappt 3 miljoner av den amerikanska ursprungsbefolkningen och försvarsdepartementet också för knappt 3 miljoner som avser anställda och deras familjer i USA och internationellt.  

Under 2018 hade cirka en tredjedel av alla veteraner som fick sjukvård genom VA problem med psykisk ohälsa. Över de kommande tio åren förväntar sig VA en ökning på 32 procent för vård av patienter som lider av psykisk ohälsa[1]. Dessutom är brist på behandling stor. 2019 fick 53 procent av alla veteraner som hade problem med psykisk ohälsa ingen behandling[2]. 

För ytterligare information kontakta:

Orexo AB (publ.)

Nikolaj Sørensen, President and CEO

 

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: +46 (0)18 780 88 00

 

Tel: +46 (0)18 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

E-mail: ir@orexo.com

 

 

Om deprexis®
Deprexis® är en digital terapi för behandling av symptom vid depression under en period av 12 veckor. Terapin är utvecklad i samråd med psykologer, läkare och patienter och bygger på tekniker kring kognitiv beteendeterapi. Patienterna får tillgång till terapin 24 timmar om dygnet och kan användas som en enskild behandling eller utföras tillsammans med traditionell medicinsk behandling. Den kliniska effektiviteten hos deprexis® har utvärderats och publicerats i 12 random-iserade kliniska studier, vilka inkluderade mer än 2800 patienter.    

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® vid behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 miljoner och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube

 

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information

lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli, 2022, kl 8.00 CET.

 

[2] Se referens 1 ovan