Orexo överväger emittera seniora icke-säkerställda obligationer

Uppsala - 1 februari, 2021 – Orexo AB (publ), (“Orexo” eller ”Bolaget”) (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) har givit ABG Sundal Collier AB i uppdrag att arrangera investerarmöten i Norden avseende räntebärande obligationer med start den 1 februari 2021.

En emission av seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor med rörlig ränta och en volym upp till 500 miljoner kronor, inom ett ramverk om 1 miljard kronor och en löptid om fyra år (de ”Nya Obligationerna”), kan komma att följa, förbehållet bland annat rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att refinansiera de Utestående Obligationerna (såsom definieras nedan) i sin helhet samt för generella företagsändamål, för att ytterligare stärka Bolagets kapacitet och flexibilitet för framtida investeringar.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, förbehållet en lyckad kapitalmarknads-transaktion av de Nya Obligationerna, kan Bolaget komma att erbjuda befintliga obligationsinnehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE001049445) med rörlig ränta och förfall den 13 november 2021 (de ”Utestående Obligationerna”) att teckna sig för de Nya Obligationerna och Bolaget därmed återköpa dessa innehavares Utestående Obligationer till en premie. Med förbehåll för en genomförd obligationsemission kommer Bolaget att förtidsinlösa de Utestående Obligationerna, som inte återköpts, i enlighet med obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legala rådgivare till Bolaget.

Innehavare av de Utestående Obligationerna som har intresse av att få sina obligationer återköpta, vänligen kontakta ABG Sundal Collier AB via telefonnummer: +46 (0) 8 566 286 40 eller via mail: dcm-syndicate@abgsc.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef   Joseph DeFeo, EVP and CFO
Tel: 018 780 88 00   Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com   E-mail: ir@orexo.com

 
   
Lena Wange, IR & Communications Director    
Tel: 018 780 88 00    
E-mail: ir@orexo.com    
     


Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021, kl 8.00 CET.