Kv 2 2021 – Det första kommersiella DTx-avtalet tecknat med stor vårdgivare

Det andra kvartalet 2021 innehöll flera positiva operativa höjdpunkter, både för verksamheten digitala behandlingar (DTx) och US Pharma. För DTx har jag bland annat glädjen att meddela att vi har nått ett kommersiellt avtal med Trinity Health North Dakota, vilket innebär att vorvida® och deprexis® nu också är tillgängliga för patienter på deras vårdcentraler och sjukhus. Detta är en viktig milstolpe och en modell för liknande avtal med andra vårdgivare i USA. Inom US Pharma bekräftades att ZUBSOLV® sedan 1 juli är tillgängligt för patienter inom Medicaid i Kentucky, vilket innebär en tillväxtmöjlighet för vår ledande läkemedelsprodukt

DTx– kommersiella framsteg, men nya marknadsföringshinder i försäljning till konsument

Orexos svar på ökningen av psykisk ohälsa bland vårdpersonal under covid-19 pandemin var att göra våra digitala terapier vorvida® och deprexis®, för alkoholmissbruk respektive depression, tillgängliga för vårdpersonal utan kostnad. Ett exempel är Trinity Health North Dakota (ND) vars anställda fick testa terapierna och baserat på positiv feedback har vi nu slutit ett kommersiellt avtal som också ger deras patienter tillgång till vorvida® och deprexis®. Avtalet är en viktig milstolpe för Orexo och jag är imponerad av allt arbete som Trinity Health under de senaste åtta månaderna lagt ned på att etablera nya interna processer för att implementera våra digitala terapier i sina existerande behandlingsplaner och säkerställa att de kan få ersättning från sina största försäkringsbolag. Framgången med Trinity Health har bidragit till ytterligare kontrakt i New York City och St Louis och lett till att diskussionerna med mycket större amerikanska vårdgivare tagit fart.

I början av kvartalet gjorde vi förändringar i våra marknadsföringsaktiviteter och de riktade sociala mediekampanjerna, vilket ledde till en ökad försäljning. I april infördes nya riktlinjer hos de sociala medieplattformarna vilket tyvärr gjorde det svårare att arbeta med riktad marknadsföring av produkter associerade med missbruk och psykisk ohälsa på grund av oro kring etik och stigmatisering. Denna utveckling har begränsat våra möjligheter att utöka kampanjerna. Istället utvecklar vi nu nya kostnadseffektiva marknadsföringskoncept för att nå personer som lider av alkoholmissbruk eller depression. Ett av dessa nya koncept är vårt samarbete med Sober Grid som tillkännagavs i veckan och som gör det möjligt för oss att bättre nå patienterna.

Grundläggande i vår DTx-strategi är att ta fram data som visar effektiviteten av våra digitala terapier jämfört med andra behandlingar. Detta kräver att vi hanterar våra digitala terapier med samma vetenskapliga stringens som för våra läkemedel. Detta kommer att vara avgörande för att differentiera våra digitala terapier, för att möjliggöra prissubvention och en gynnsam produktklassificering av FDA. 

Detta gör ”real world”-studien i samarbete med Magellan Rx och den stora pivotala studien av modia™, vår digitala terapi för opioidberoende, centrala för vår långsiktiga kommersialiseringsstrategi. ”Real world”-studien kommer att börja inkludera patienter i början av tredje kvartalet och den pivotala studien påbörjade rekryteringen av patienter under kvartalet. Den pivotala studien kommer att pågå fram till andra halvåret 2022 och vi räknar med att den totala investeringen kommer att nå en nivå på cirka USD 9 miljoner.

ZUBSOLV® - US Pharmas bidrag till EBIT på fortsatt på hög nivå

Vi är övertygade om att marknaden för behandling med buprenorfin/naloxon kommer att fortsätta växa i takt med att den amerikanska ekonomin återhämtar sig, covid-19 restriktionerna lättas och federala initiativ tas för att öka tillgången till behandling. Den totala marknadstillväxten var 8 procent med betalarsegmentet Public som den främsta tillväxtmotorn. Under kv 2 visade marknaden som ZUBSOLV® har störst tillgång till, det kommersiella segmentet, en låg ensiffrig tillväxt och har ännu inte återhämtat sig i den takt vi förväntat oss. En rimlig förklaring är att personer med opioidberoende befinner sig längre från arbetsmarknaden än den genomsnittlige amerikanen och att effekten därför kommer med en viss fördröjning. Med en fortsatt ökning av antalet personer som lider av opioidberoende förväntar vi oss att det kommersiella segmentet kommer att visa ökad tillväxt.

Som förväntat och främst som en effekt av höga jämförelsetal på grund av tidigare exklusiva positioner hos Humana och United Health Group har försäljningen för ZUBSOLV® jämfört med kv 2 2020 minskat. Men jämfört med kv 1 2021 är försäljningen stabil och vi har bibehållit ett bra EBIT-bidrag. För att påskynda utvecklingen av ZUBSOLV® och se tillväxt behöver vi se en återhämtning till starkare siffror i det kommersiella segmentet och en positiv effekt av den förbättrade marknadstillgången i Kentucky.

Vi ser fram emot att lansera modia™ i USA i H2 2021, vilket kommer ge kommersiella synergier eftersom vi kan utforma ett nytt produkterbjudande som kombinerar ZUBSOLV® med modia™. Jag tror att detta kommer att välkomnas av nuvarande och potentiella kunder och öppna vägar för nya kreativa kommersiella avtal.

När vi startade utvecklingen av vårt ledande läkemedelsprojekt OX124, ett akutläkemedel för opioidöverdoser med naloxon, var målet en produkt som är snabbare än befintliga alternativ, mer kraftfull och med längre effekt. För att lösa ekvationen utvecklade vi en helt ny och unik intranasal formuleringsteknologi som idag utgör grunden för OX124 och även för OX125, vårt akutläkemedel för överdoser med nalmefen.

Vid offentliggörandet av vår delårsrapport för kv 2 är vi bara dagar ifrån starten av vår pivotala studie av OX124. Vi analyserar också andra aktiva ingredienser som kan dra nytta av vår nya intranasala formuleringsteknologi och vi har initierat in-vitro testning av några av de mest lovande. Om resultaten är positiva ger det Orexo möjligheter att påbörja nya utvecklingsprojekt.

Sammanfattning och utblick

Under kv 2 nådde vi flera operationella milstolpar som banar väg för nya intäktsströmmar och tillväxtmöjligheter. Att ta fram avtal för våra digitala terapier med stora och etablerade vårdgivare är grundläggande för Orexos tillväxt, vilka ger oss viktiga referenser för att expandera verksamheten. För ZUBSOLV® är den ökade marknadstillgången i Kentucky vår första framgång på länge inom Medicaid och, som tillsammans med de kommersiella synergierna med modia™, ger oss möjlighet att differentiera ZUBSOLV® från konkurrenterna.

Mina kollegor och jag ser fram emot det andra halvåret 2021 då vi förväntar oss att se fler framsteg för Orexo och som gör det möjligt för oss att göra ännu större skillnad för patienterna.

Uppsala 15 juli, 2021

 

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef