Antal aktier och röster i Orexo

Uppsala, den 31 maj 2019 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats som ett resultat av att 110 029 C-aktier omvandlats till stamaktier i samband med tilldelning av aktier inom ramen för incitamentsprogrammet, LTIP 2016/2019.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 35 490 610 aktier, varav 34 710 639 är stamaktier och 779 971 är C-aktier. Totala antalet röster i bolaget uppgår till och 34 788 636.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)

Lena Wange, IR & Communications Manager        
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019, kl. 17.30 CET.