Orexo stärker den kommersiella kompetensen och utser Nikolaj Sørensen till Chief Commercial Officer

Uppsala, 16 september 2011 - Orexo AB (STO: ORX) utser Nikolaj Sørensen till Chief Commercial Officer med tillträde den 1 oktober 2011. Nikolaj har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och kommer att ansvara för Orexos kommersiella verksamhet samt utveckla bolagets kommersiella strategier. Hans internationella, kommersiella erfarenhet är viktig för Orexos mål att på sikt utveckla, marknadsföra och sälja egna läkemedel. Han kommer att rapportera till VD och ingå i bolagets ledningsgrupp.

Nikolaj Sørensen är civilekonom och kommer närmast från Pfizer. Där har han senast ansvarat för marknadsföring och försäljning av bland annat Pfizers ledande smärtprodukt i Europa och Kanada. Nikolaj har inom Pfizer-koncernen även arbetat med affärsutveckling och strategisk planering, varit affärsområdeschef för primärvårdsprodukter, samt VD och styrelseordförande för Pfizer AB. Nikolaj har under de senaste åren dessutom varit styrelseledamot i Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Innan starten på Pfizer arbetade Nikolaj som konsult på Boston Consulting Group (BCG), med fokus på life science och fungerade där bland annat som projektledare för integrationen mellan Pfizer och Pharmacia i Norden.

”Orexo är ett spännande företag som jag har följt under flera år. Bolaget har en mycket intressant portfölj av produkter som skapar ett bra fundament för en kommersiell organisation. Jag ser mycket fram emot att utveckla och verkställa Orexos strategi för marknadsföring och försäljning av läkemedel i egen regi” säger Nikolaj Sørensen.

”Orexo har sedan 2010 stort fokus på kommersiell utveckling och vi är särskilt glada över att ha lyckats rekrytera Nikolaj Sørensen som ansvarig för vår kommersiella verksamhet. Han för med sig bred internationell, kommersiell erfarenhet och hans bakgrund är helt rätt för bolagets strategi, att marknadsföra och sälja läkemedel i egen regi”, säger Anders Lundström, verkställande direktör för Orexo AB. ”Jag är mycket glad att hälsa Nikolaj välkommen till Orexos ledning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com


Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2011 kl 10.30.