Emission och återköp av C-aktier

Uppsala, den 17 juni 2015 - Orexo AB meddelar att bolaget har beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 135.000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2015, som antogs av årsstämman den 15 april 2015.

Danske Bank förvärvar samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 kr per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Orexo för 0,40 kr per aktie.

Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2015. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i LTIP 2015. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Juuel, finanschef/Executive Vice President och Chief Financial Officer
Tel: +46 (0)18-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.