Vi förbättrar människors livskvalitet

Att människor ska må bra, kunna arbeta och ta hand om sina närmsta är Orexos ultimata mål och bolagets största bidrag till ett hållbart samhälle. På vägen dit ska vi utföra vårt arbete på ett sätt som gynnar ett hållbart ekosystem. Genom en tydlig hållbarhetsagenda som genomsyrar hela verksamheten är vi med och bidrar till en långsiktigt mer hållbar värld. 

Stödjer globala mål

Orexo stödjer Förenta nationernas Agenda 2030. Vår huvudfokus är på mål 3 - God hälsa och välbefinnande och i synnerhet delmål 3.5 - Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk, vilket har en stark koppling till Orexos ambition att förebygga och behandla mental ohälsa och beroendesjukdomar.

Orexos hållbarhetsagenda baseras på fyra generella huvudområden:

"Orexos ambition är att utveckla produkter som förbättrar livskvaliteten för patienter. För att lyckas måste vi fokusera på att arbeta hållbart. Det gör vi genom att satsa på innovation och partnerskap samtidigt som vi tar ansvar för våra affärsmetoder, minskar vår klimatpåverkan och verkar för en hållbar leverantörskedja. Vår viktigaste tillgång är våra anställda. För att uppnå våra mål och ambitioner är vår högsta prioritet deras välmående och att vi kan erbjuda en säker arbetsplats där alla känner sig värderade och respekterade."

Cecilia Coupland, Vice President och Head of Operations, ledningens representant i Orexos arbetsgrupp för hållbar utveckling