Orexo förbättrar människors liv

Hälsa och välbefinnande utgör grunden i ett hållbart samhälle, och det är här Orexo gör störst avtryck i sitt hållbarhetsarbete. I Orexos hållbarhetsrapport beskrivs Orexos strategi, de aktiviteter som genomförts för att säkerställa ett ansvarsfyllt företagande och hantera sociala och miljömässiga frågor, samt företagets framsteg mot sina hållbarhetsambitioner. Orexo är fast beslutna att bidra till ett hållbart samhälle genom att sätta en tydlig hållbarhetsagenda som genomsyrar allt vi gör.

Orexos hållbarhetsstrategi baseras på fyra generella huvudområden:

Annsvarsfullt företagande

Tillgång till hälso- och sjukvård

Hållbara medarbetare

Miljö- och klimatpåverkan