Ett hållbarare Orexo

 

Orexos ambition är att vara erkända för det mervärde våra läkemedel skapar för patienter och samhällen och vi vill vara trovärdiga i det sätt vi levererar nytta till patienter, samhällen, partners och andra intressenter.

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela värdekedjan och med utveckling och implementering av riktlinjer beskriver vi våra förväntningar på både medarbetare och leverantörer med syfte att uppnå ständig förbättring av vår hållbarhetsprestanda.

Ett viktigt steg i vår utveckling mot ett hållbart företagande är att vi stödjer FN:s principer för en hållbar global utveckling. UN Global Compact är ett initiativ där företag ombeds stödja och respektera tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption samt att aktivt bidra till uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen.

Vi stödjer FN:s principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption
Opioidkrisen

Opioidkrisen

Vårt arbete med att tillgängliggöra behandling mot opioidberoende fortsätter

Styrning och riktlinjer

Styrning och riktlinjer

I våra riktlinjer för bolagsstyrning implementerar vi Orexos ambitioner inom hållbarhetsområdet