Emission och återköp av C-aktier

Uppsala, 16 juni, 2017 – Orexo AB (publ) meddelar att bolaget beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 230 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogrammet, LTIP 2017, som antogs av årsstämman den 6 april, 2017.

Danske Bank förvärvar samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 0,40 kr per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Orexo för 0,40 kr per aktie.

Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2017. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i LTIP 2017. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, EVP och CFO Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2017 kl. 17.45 CET.