Ny ägarbild i Orexo AB – nytt antal aktier och röster

Uppsala, 29 juli 2011 - Efter att i juni 2011 framgångsrikt slutfört nyemissionen om cirka 245 MSEK, offentliggör Orexo de betydande ägarförändringar som detta resulterat i samt nytt antal aktier.

Det totala antalet aktier och röster i Orexo per den 29 juli 2011 uppgår till totalt 29.850.940, vilket är en ökning med 6.438.188.

Ett av huvudmålen vid nyemissionen, som skedde med företräde för befintliga aktieägare, var att möjliggöra för internationella institutionella investerare att komma in som ägare i Orexo. Som listan över de tio största aktieägarna nedan visar, säkrade bolaget betydande deltagande både från Danmarks största pensionsfond Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP) och från den specialiserade life science-investeraren Abingworth. Dessutom ökade Novo A/S sitt ägande i samband med emissionen och är nu Orexos största ägare.

Aktieägare Aktier % av total
Novo A/S 7 182 658 24,1%
HealthCap 5 632 971 18,9%
Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP) 1 578 947 5,3%
Tredje AP-fonden 1 176 798 3,9%
Rasjö, Staffan 1 087 120 3,6%
Fjärde AP-fonden 1 032 898 3,5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 811 314 2,7%
Abingworth 789 474 2,6%
Lundqvist, Thomas     495 250 1,7%
Övriga 10 063 510 33,7%
Totalt antal aktier 29 850 940 100,0%

För ytterligare information:

Anders Lundström, verkställande direktör i Orexo

Tel: 070-667 22 66

E-mail: anders.lundstrom@orexo.com

Om Orexo

Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. www.orexo.se.

Notera:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Orexo ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2011 kl 14:00.