Orexo har slutfört sin obligationsemission om 500 MSEK

Uppsala, den 12 maj 2014 – Den obligationsemission som offentliggjordes i delårsrapporten för första kvartalet den 25 april 2014 och bekräftades i ett separat pressmeddelande den 30 april 2014, har nu slutförts framgångsrikt. Obligationslånet finns nu tillgängligt för Orexo och de fullständiga villkoren för lånet återfinns på bolagets webbplats, www.orexo.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Juuel, CFO och EVP, Orexo AB
Telefon: 072-220 94 77, E-post: ir@orexo.com  

Daniel Gabriel, Corporate Finance, Pareto Securities AB
Telefon: 08-402 51 95, E-post: daniel.gabriel@paretosec.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.