Orexo presenterar på Redeye Investor Forum i Göteborg

Uppsala – den 6 maj, 2015 - Orexo AB meddelar att Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, kommer att presentera företaget på Investor Forum, arrangerat av Redeye, i Göteborg torsdagen den 7 maj, 2015, klockan 18.00.

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA och utvecklar förbättrade behandlingar genom att fokusera på förfining av patentskyddade drug delivery-metoder.

För mer information om konferensen besök gärna www.redeye.se. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.orexo.se när presentationen har ägt rum.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88
E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

För mer information om Orexo och Zubsolv, besök gärna www.orexo.se och www.zubsolv.com