Orexo publicerar årsredovisning för 2018

Uppsala - 21 mars, 2019 – Orexos årsredovisning, inklusive hållbarhetsrapport, för räkenskapsåret 2018 har publicerats och kan laddas ner på bolagets webbsida, www.orexo.se (investerare/rapporter, presentationer och audiocasts). En PDF version är även bifogat i detta pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Manager                          
Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidmissbruk och beroende samt smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där bolagets kompetens och teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars, 2019, kl 10.15 CET.