Nyckeltal

 

 

SEK miljoner

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

Nettoomsättning totalt

844,8

783,1

643,7

705,9

646,2

570,3

varav ZUBSOLV® USA nettoomsättning

719,2

621,5

485,8

481,8

416,7

228,0

Kostnader för sålda varor

–105,6

–171,8

–164,4

–149,6

–150,2

–107,4

Operativa kostnader

–508,0

–515,6

–421,9

–584,4

–676,6

–487,9

EBIT

231,2

95,8

57,4

51,7

–180,6

–25,0

Rörelsemarginal, %

27,4

12,2

8,9

7,3

–27,9

–4,4

US EBIT

350,9

198,3

73,7

21,4

–109,1

–100,4

USA Rörelsemarginal, %

48,8

31,9

15,2

4,4

–26,2

–44,0

EBITDA

272,1

116,6

78,2

73,1

–99,9

–12,5

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

6,33

3,99

0,67

0,84

–6,09

–1,70

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

6,20

3,93

0,67

0,84

–6,09

–1,70

Kassaflöde från den löpande verksamheten

290,9

242,0

146,6

156,2

–109,2

–487,3

Likvida medel

816,8

589,8

327,9

282,4

198,1

284,5