Nyckeltal

 

 

SEK miljoner

 

20212020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

Nettoomsättning totalt

565,0

663,6

844,8

783,1

643,7

705,9

varav ZUBSOLV® US nettoomsättning

522,7

623,3

719,2

621,5

485,8

481,8

Kostnader för sålda varor

–78,9

–65,6

–105,6

–171,8

–164,4

–149,6

Operativa kostnader

–700,2

–617,9

–508,0

–515,6

–421,9

–584,4

EBIT

-214,1

-19,9

231,2

95,8

57,4

51,7

Rörelsemarginal, %

-37,9

-3,0

27,4

12,2

8,9

7,3

EBITDA

-161,0

19,0

272,1

116,6

78,2

73,1

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-6,51

-2,45

6,33

3,99

0,67

0,84

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-6,51

-2,45

6,20

3,93

0,67

0,84

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-229,0

16,8

290,9

242,0

146,6

156,2

Likvida medel

504,1

505,3

816,8

589,8

327,9

282,4