Nyckeltal

 

SEK miljoner

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning totalt

783,1

643,7

705,9

646,2

570,3

varav Zubsolv USA nettoomsättning

621,5

485,8

481,8

416,7

228,0

Kostnader för sålda varor

–171,8

–164,4

–149,6

–150,2

–107,4

Operativa kostnader

–515,6

–421,9

–584,4

–676,6

–487,9

EBIT

95,8

57,4

51,7

–180,6

–25,0

Rörelsemarginal, %

12,2

8,9

7,3

–27,9

–4,4

USA EBIT

198,3

73,7

21,4

–109,1

–100,4

USA Rörelsemarginal, %

31,9

15,2

4,4

–26,2

–44,0

EBITDA

116,6

78,2

73,1

–99,9

–12,5

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

3,99

0,67

0,84

–6,09

–1,70

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

3,93

0,67

0,84

–6,09

–1,70

Kassaflöde från den löpande verksamheten

242,0

146,6

156,2

–109,2

–487,3

Likvida medel

589,8

327,9

282,4

198,1

284,5