Nyckeltal

 

SEK miljoner

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning totalt

844,8

783,1

643,7

705,9

646,2

570,3

varav Zubsolv USA nettoomsättning

719,2

621,5

485,8

481,8

416,7

228,0

Kostnader för sålda varor

–105,6

–171,8

–164,4

–149,6

–150,2

–107,4

Operativa kostnader

–508,0

–515,6

–421,9

–584,4

–676,6

–487,9

EBIT

231,2

95,8

57,4

51,7

–180,6

–25,0

Rörelsemarginal, %

27,4

12,2

8,9

7,3

–27,9

–4,4

USA EBIT

350,9

198,3

73,7

21,4

–109,1

–100,4

USA Rörelsemarginal, %

48,8

31,9

15,2

4,4

–26,2

–44,0

EBITDA

272,1

116,6

78,2

73,1

–99,9

–12,5

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

6,33

3,99

0,67

0,84

–6,09

–1,70

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

6,20

3,93

0,67

0,84

–6,09

–1,70

Kassaflöde från den löpande verksamheten

290,9

242,0

146,6

156,2

–109,2

–487,3

Likvida medel

816,8

589,8

327,9

282,4

198,1

284,5