Nya regler kommer att öka tillgången till behandling av opiatberoende i USA

Uppsala - den 18 september 2015 – Orexo AB (publ) meddelar att det amerikanska hälsodepartementet Health and Human Services (HHS) Secretary Sylvia M. Burwell igår tillkännagav att man ämnar vidta viktiga åtgärder för att öka tillgången till behandling av opiatberoende i USA.

Enligt HHS krävde överdosering av receptbelagda smärtstillande opiater över 16 200 liv under 2013. ”Opiatepidemin känner inga gränser; den berör liv i städer, landsbygdskommuner och förorter över hela landet”, sade Sylvia M. Burwell. De hälso-, sociala och ekonomiska konsekvenserna för samhällen runt om i landet är enorma.

Detta budskap om att öka tillgången till MAT- medication assisted therapy (användning av läkemedel i kombination med rådgivning och beteendeterapi) - bygger vidare på tidigare insatser av HHS och den amerikanska kongressen för att utöka behandlingsalternativen och utveckla evidensbaserade initiativ med fokus på tre områden: att förbättra rutinerna för förskrivningen av opiater, att öka tillgången till naloxon samt att öka användningen av MAT.

En viktig åtgärd som nämns av HHS är att ändra föreskrifterna kring buprenorfin för att på ett säkert och effektivt sätt öka patienternas tillgång till läkemedlet. ”Den nuvarande inskränkningen i förskrivningsrätten begränsar vissa läkares möjligheter att förskriva läkemedel till patienter med problem relaterade till opiatanvändning. HHS revidering av reglerna kommer att sträva mot att åstadkomma en balans mellan att öka tillgången till denna viktiga behandling, att uppmuntra användningen av evidensbaserad MAT, och att minimera risken för läckage till den illegala marknaden.” (HHS pressmeddelande 17 september 2015, länk www.hhs.gov/news/press/2015pres/09/20150917a.html.)

Orexo kommer att fortsätta följa utvecklingen av dessa initiativ och identifiera områden där Orexo kan ge stöd för att förbättra patienternas tillgång till behandling av opiatmissbruk i USA och övriga världen.

”Orexo välkomnar initiativet från det amerikanska hälsodepartementet och dess fortsatta engagemang för att tygla opiatepidemin. I våra dagliga kontakter med läkare ser vi deras frustration över att inte kunna behandla fler patienter som lider av opiatberoende. Vi ser denna revision av de nuvarande reglerna som ytterligare ett positivt steg framåt som ökar patienternas tillgång till behandling och MAT”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018-780 88 00 eller 070-350 78 88, E-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se och www.orexo.com.

Läs gärna mer om opiatberoende på www.outthemonster.com.