Orexo utser valberedning och offentliggör finansiell kalender 2017/2018

Uppsala, 3 oktober 2017 - Inför årsstämman 2018 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 45 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast känd aktieägarinformation.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Kasim Kutay, Novo A/S, tillika valberedningens ordförande
  • Björn Odlander, HealthCap
  • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
  • Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka email till ir@orexo.com (rubricera email med ”Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 16 februari 2018.

Orexos årsstämma 2018 kommer hållas torsdagen den 12 april 2018 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2018 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera email eller respektive brev med ”Årsstämma 2018”) senast den 1 mars 2018.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport kv 3 2017 19 oktober 2017, kl 8.00 CET
Bokslutskommuniké 2017 25 januari 2018, kl 8.00 CET
Årsredovisningen offentliggörs Mars vecka 12, 2018
Årsstämma 2018 12 april 2018, kl 16.00 CET
Delårsrapport kv 1 2018 26 april 2018, kl 8.00 CET
Delårsrapport kv 2 2018 11 juli 2018, kl 8.00 CET

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, EVP och CFO Lena Wange, IR   & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl 17.45 CET