Orexo utser Joseph DeFeo som ny CFO

Uppsala, 24 oktober 2018 - Orexo AB meddelar idag att Joseph DeFeo utses till bolagets nya Chief Financial Officer (CFO), från 1 november 2018. Joseph DeFeo efterträder Henrik Juuel som blir ny CFO på det danska bolaget Bavarian Nordic A/S.

Joseph DeFeo bor i USA och har tidigare varit Head of Finance och Head of Strategic Operations på Orexos dotterbolag i USA. Innan Joseph DeFeo började på Orexo innehade han flera seniora positioner inom finans. Bland annat har han arbetat med att etablera en amerikansk verksamhet för ett stort italienskt läkemedelsbolag. Joseph DeFeo har också varit Head of International Treasury och därutöver ansvarat för finansfunktionen i USA inom den kommersiella verksamheten, för två stora globala läkemedelsbolag.

”Det gläder mig att utse Joe DeFeo till Orexos nya CFO. Orexo är alltmer beroende av verksamheten i USA och redan idag kommer större delen av intäkterna därifrån. Utnämningen av en CFO, som är lokaliserad i USA och med omfattande kunskaper om den amerikanska marknaden, kommer ytterligare stärka vår närvaro och insikt om Orexos huvudmarknad. Jag har känt Joe sedan 2013 och han har varit mycket betydelsefull för vår framgång i USA. Jag är övertygad om att Joe är rätt kandidat att efterträda Henrik Juuel och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Joe på den spännande resan som ligger framför Orexo”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB.  

Utnämningen av Joseph DeFeo som ny CFO innebär att ansvaret för Investor Relations överförs från CFO till Johannes Doll, Executive Vice President & Head of Corporate Development.

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl 08.00 CET