Orexo har framgångsrikt genomfört den första kliniska studien för OX51

Uppsala – 31 mars 2011 - Orexo AB (STO: ORX) har framgångsrikt genomfört en initial farmakokinetisk studie i OX51-projektet.
Målet med projektet är att utveckla en sublingual (under tungan) tablett, för behandling av akuta intensiva smärtepisoder i samband med vårdrelaterade, diagnostiska eller terapeutiska ingrepp hos patienter som inte får tillräcklig smärtlindring.

Orexo planerar att gå in i nästa utvecklingsfas under andra halvåret 2011 efter diskussioner med kontrollmyndigheter.

Orexo har för närvarande tre egna program (OX51 inkluderat) i tidig klinisk utvecklingsfas, alla inriktade på sjukhus och specialistkliniker. Resultat från en initial farmakokinetisk studie i OX219 meddelades under det fjärde kvartalet 2010 och de första resultaten från OX27-projektet kommer att meddelas under det andra kvartalet 2011.

Anders Lundström, VD och koncernchef för Orexo kommenterar:
”De positiva resultaten från denna studie är ett viktigt steg i Orexos utveckling av en portfölj av egna produkter. Detta för oss närmare vårt mål att bli ett ledande specialistläkemedelsbolag”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, VD och koncernchef
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Robin Wright, finanschef
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com

Om OX51 och akuta intensiva smärtepisoder
OX51 är en ny sublingual (under tungan) tablettformulering av en ännu ej kommunicerad läkemedelssubstans för potentiell behandling av akuta intensiva smärtepisoder. Idag får friska människor samt svårt sjuka patienter sällan tillräcklig smärtlindring i samband med vårdrelaterade, diagnostiska eller terapeutiska ingrepp. Orexo strävar efter att ge patienterna enkel och förbättrad smärtlindring i samband med sådana ingrepp. Det totala antalet sådana akuta intensiva smärtepisoder i samband med ingrepp på sjukhus eller specialistkliniker i Europa och USA är uppskattningsvis drygt 100 miljoner per år.

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala.
Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2011 kl. 16:00.