Positiva resultat i första kliniska studien med OX27

Uppsala – den 14 juni 2011 - Orexo AB (STO: ORX) har erhållit positiva resultat i den första farmakokinetiska studien med OX27.

OX27 är en sublingual (under tungan) tablett som är optimerad för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Marknaden för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter uppgår totalt till cirka 1,5 miljarder USD inom EU och USA.

I den nu avslutade studien gavs OX27 i tre doser till friska försökspersoner. Plasmakoncentrationsprofilerna visar att den aktiva läkemedelssubstansen både tas upp och elimineras snabbt. Detta gör produkten väl lämpad för behandling av episoder av genombrottssmärta. Resultaten stödjer fortsatt utveckling av projektet. Orexo planerar att starta och slutföra nästa kliniska studie i friska frivilliga under årets fjärde kvartal.

Anders Lundström, VD i Orexo kommenterar:
”OX27 kan komma att förbättra behandlingen av genombrottssmärta hos cancerpatienter. De positiva resultaten från denna studie är ett viktigt steg i Orexos utveckling av en portfölj med egna produkter, vilket för oss närmare vårt mål att bli ett framgångsrikt specialistläkemedelsbolag.”

Orexo har för närvarande tre egna program (OX27 inkluderat) i tidig klinisk utvecklingsfas, alla inriktade på behandling vid sjukhus eller specialistkliniker. Resultat från en initial farmakokinetisk studie med OX219, för behandling av opioidberoende, meddelades under sista kvartalet 2010 och de första resultaten från OX51-projektet, för behandling av akuta intensiva smärtor, under första kvartalet 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör i Orexo
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2011 kl. 08:00.