Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners.

 

Kommersiella produkter

Produkter under utveckling

Utforska vår verksamhet

Kommersiella produkter

På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar.

Produkter under utveckling

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på välkända läkemedelssubstanser vilka kombineras med bolagets innovativa patenterade formuleringsteknologier, såsom amorphOX®.

Partnerskap

Produkter som riktar sig till andra terapiområden än opioidberoende och närliggande sjukdomar utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners.