Delårsrapport kv 1 2017

Finansiell översikt kv 1 2017

  • Nettoomsättning SEK 127,4 miljoner (151,0)
  • Zubsolv® nettoomsättning SEK 114,1 miljoner (98,4)
  • EBIT SEK -23,2 miljoner (-26,2)
  • EBITDA SEK -18,1 miljoner (-19,4)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -1,00/-1,00 (-1,00/-1,00)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet SEK 28,2 miljoner (33,5)
  • Likvida medel SEK 250,6 miljoner (233,0)
  • Guidningen lämnad i samband med bokslutskommunikén 2016 bekräftas

Övriga höjdpunkter kv 1 2017

  • Obligationer återköptes till ett nominellt värde av SEK 59 miljoner
  • Orexo stämde Actavis för patentintrång avseende dess generika versioner av Suboxone® och Subutex® tabletter i USA

VD-kommentar

Zubsolvs tillväxt i USA driver förbättrad lönsamhet i den kommersiella organisationen

I en dynamisk omgivning, gläder det mig att nettoförsäljningen för Zubsolv® US i kv 1 2017 ökade med 15,9 procent i jämförelse kv 1 2016 och att vår amerikanska verksamhet fortsätter bidra positivt till Orexos intäkter och resultat. Med hänsyn till tillväxten och det positiva bidraget från Orexo US kan jag bekräfta att guidningen om ett positivt EBITDA för helåret ligger fast.

Det är också uppmuntrande att se att marknaden för behandling av opioidberoende växer snabbare och i kv 1 2017 uppgick tillväxten till 9,7 procent. I kv 4 2016 var motsvarande siffra 7,6 procent. Eftersom kv 1 normalt är svagare än kv 4 kan utvecklingen ses som ett trendbrott. Tillväxten i år drivs framför allt av läkarna som fått tillstånd att behandla 275 patienter och påverkar mestadels Public segmentet. Commercial segmentet visade något svagare utveckling i kv 1 än i kv 4 och följer därmed samma trend som tidigare år. Vi förväntar oss att Commercial segmentet förbättras i kommande kvartal vilket är viktigt för Orexo eftersom vi har både bättre tillgång och högre andel av marknaden samt betalar lägre rabatter i segmentet.

Under kvartalet har jag tillbringat tid i USA där jag träffat vårdpersonal som behandlar opioidberoende. Återkopplingen på både Zubsolv och vårt arbete i USA är positiv. Vi har stark varumärkeskännedom, både på företags- och produktnivå. Likväl blir patienternas tillgång till ett specifikt läkemedel samt prissubventioner en viktig drivkraft i läkarnas val av behandling och vi behöver arbeta rigoröst med att öppna upp så att patienterna får bättre tillgång till Zubsolv. Jag vet att det låter självklart men läkarna måste våga prova nya alternativ och se till att patienterna behandlas med Zubsolv istället för med ett läkemedel som de flesta patienter provat redan innan de började sin medicinska behandling genom att köpa det på gatan som en del av ett olagligt opioidmissbruk.

En annan viktig händelse under kvartalet var att vi inledde en ny patenttvist mot Actavis för intrång i vårt patent 8 454 996 vad gäller deras generiska versioner av Suboxone® och Subutex®. Giltigheten i patent ´996 bekräftades av distriktsdomstolen och Actavis valde att inte överklaga beslutet. Actavis har nått försäljningsframgångar med sina generiska versioner av Suboxone och Subutex och var marknadsledande året efter lanseringen i mars 2013. Total ackumulerad bruttoförsäljning från de generiska versionerna av Suboxone® och Subutex® har överstigit USD 500 miljoner och Orexo söker kompensation för skador Actavis förorsakat genom att göra intrång på patent ´996.

Inspirerad av att både marknaden och volymerna växer snabbare känner jag mig trygg med att vi fortsatt kommer få se en positiv utveckling för Zubsolv och Orexo. Förutom Zubsolv i USA utvecklas vår pipeline väl. Zubsolv förväntas lanseras i Europa i början av nästa år, vi har långt framskridna diskussioner med partners för OX51 och OX-MPI och vi arbetar med några nya formuleringsteknologier som kan vara redo för de första kliniska försöken redan i år. Med en fortsatt allt starkare finansiell position, med sex kvartal i rad med positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, är vi rätt positionerade för att ta vara på möjligheter och fortsätta utveckla Orexo.

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, eller Henrik Juuel, EVP och CFO 
Tel 018 780 88 00
Email ir@orexo.com

Telekonferens

VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar rapporten vid en telefonkonferens den 20 april kl 14.00 CET. För att delta vänligen se nedan.

Internet: https://wonderland.videosync.fi/orexo-q1-report-2017. Telefon: (SE) 08 566 425 09, (UK) +44 20 300 89 807 eller (USA) +1 855 831 5945. En Q&A kommer hållas. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11.00. En timma innan telefonkonferensen finns presentationen tillgänglig på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
20 april 2017, kl 8.00 CET.