Innovation är hjärtat i det vi gör

Orexos utveckling bygger på innovationer som möjliggjorts i samspelet mellan skickliga forskare och experter med olika vetenskapliga bakgrunder. Även idag är innovation huvudfokus i arbetet med att utveckla nya produkter och bättre behandlingar för patienter över hela världen.

Kultur

Orexo har skapat ett öppet arbetsklimat där nya produktidéer tas till vara från hela organisationen. Vi anser att transparens och multifunktionella interaktioner är av största vikt för att stimulera en innovativ företagskultur. Orexos ambition är att initiera all produktutveckling internt och att bibehålla full kontroll genom hela utvecklingsprocessen. För att tillhandahålla ledande och unika kompetenser in i utvecklingsprogrammen knyter vi i allt större utsträckning utvalda externa partners till oss under utvecklingsprocessen.

Orexo har skapat ett öppet arbetsklimat där nya produktidéer tas till vara från hela organisationen

Förmågor

Orexo är ett fullt integrerat läkemedelsbolag med expertkompetenser inom en lång rad vetenskapliga discipliner. Medarbetarna utvecklas kontinuerligt genom individuellt utformade utvecklingsplaner. Med patienten i fokus karaktäriseras Orexos innovativa läkemedelsutveckling av engagemang, flexibilitet och enkelhet.

Process

Projekt- och produktidéer tas tillvara från samtliga medarbetare i organisationen. Alla idéer utvärderas och prioriteras utifrån parametrar såsom identifierat medicinskt behov, teknisk görlighet, patenterbarhet och kommersiell potential. Processen är beroende av multifunktionellt samspel mellan Orexos forskare och experter vilket är en nyckel till framgång.

Värde

Som ett resultat av vår innovativa företagskultur, våra kompetenser och vår transparenta process har Orexo en unik erfarenhet av att utveckla patenterade innovativa läkemedel med betydande värde för patienter över hela världen. Hittills har Orexo utvecklat fyra produkter; Zubsolv®, Abstral®, Edluar® och Diabact®1,  som idag finns tillgängliga för patienter i olika delar av världen. Abstral och Diabact har blivit ledande på flera marknader.

1 Avyttrat tillsammans med dotterbolaget Diabact 2015