Orexo ingår nu i Russell Global Index

Uppsala – den 30 juni, 2014 – Orexo (NASDAQ OMX Stockholm: ORX och US OTCQX: ORXOY) meddelar idag att bolagets aktie nu ingår i Russell Global Index. Orexo infördes i detta index i samband med den årliga revideringen av samtliga Russell-index, som genomfördes efter marknadens stängning den 27 juni 2014.

“Att vi nu ingår i detta globala index är en avspegling av de framsteg Orexo gjort under det senaste året och kommer att ytterligare höja bolagets internationella profil, framförallt i USA”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef i Orexo.

De index som ingår i Russell Global Indexes speglar utvecklingen för mer än 10 000 aktier i 47 länder. Urvalet av de aktier som ingår i indexen bygger på marknadsvärde såväl som andra faktorer avseende bolag och aktier. Indexen uppdateras varje år.

Russell-index används i stor utsträckning av fondförvaltare och institutionella investerare, både för indexfonder och som jämförelseindex för aktiva investeringsstrategier. För närvarande används Russell-index som jämförelseindex för tillgångar på ungefär 5 200 miljarder dollar.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 0722-20 94 77, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten ZUBSOLV® sublinguala tabletter för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. ZUBSOLV® är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter, godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014 kl 08.30.