Orexo utser Peter Edman till chef för forskning och utveckling

Uppsala, 4 oktober 2011 - Orexo AB (STO: ORX) har utsett Peter Edman till chef för forskning och utveckling (Chief Scientific Officer). Peter Edmans mångåriga erfarenhet från läkemedelsutveckling i alla faser och hans gedigna forskarbakgrund, gör honom synnerligen väl lämpad att ta det övergripande ansvaret för Orexos forskning och utveckling.

Peter Edman är farmacie doktor och docent i farmaceutisk biokemi och kommer närmast från Sobi (Swedish Orphan Biovitrum), där han sedan 2008 varit chef för forskning och utveckling. Dessförinnan har han haft en rad ledande befattningar inom forskning och utveckling hos Pharmacia, Astra och AstraZeneca. Peter Edman har dessutom haft en befattning som laborator vid Läkemedelsverket i Uppsala. Peter har en bakgrund som professor i farmaceutisk formulering, samt adjungerad professor i läkemedelsadministrering vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

”Det kommer att bli väldigt spännande och stimulerande att utveckla Orexos läkemedelsprojekt till nya innovativa läkemedel som kan möta betydande medicinska behov”, säger Peter Edman.

”Peter Edman är utomordentligt välmeriterad inom forskning och utveckling samt inom ledarskap. Hos Orexo kommer hans kompetens från både tidig forskning och läkemedelsutveckling i sena faser att bli mycket värdefull. Ledningsförstärkningen är ett steg i vår strategi att skapa lönsamhet med fokus på våra tre egna läkemedelsprogram”, säger Anders Lundström, verkställande direktör för Orexo AB. ”Jag är mycket glad att hälsa Peter välkommen till Orexos ledning.”

Peter Edman tillträder sin befattning den 1 januari 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com


Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2011 kl 09:00.