AstraZeneca förvärvar alla rättigheter till Orexos OX-CLI-projekt

Uppsala, den 17 mars 2016 - Orexo AB (publ) meddelar idag att AstraZeneca har beslutat förvärva alla rättigheter till leukotrien C4 syntas-programmet (OX-CLI-projektet) för 5 MUSD. AstraZeneca startade 2013 ett samarbete med Orexo AB kring OX-CLI och har innehaft en option på att förvärva alla rättigheter i programmet. Då programmet nu avancerat till preklinisk fas med en identifierad utvecklingssubstans (candidate drug) har AstraZeneca beslutat utnyttja denna option.

Projektet OX-CLI syftar till att utveckla en ny behandling mot luftvägssjukdomar som astma och KOL. Det baseras på en ny kemisk substans (NCE) och AstraZeneca har sedan 2013 ansvarat för alla forsknings- och utvecklingsaktiviteter och investeringar. Efter att ha förvärvat rättigheterna till OX-CLI kommer AstraZeneca nu att fortsätta läkemedelsutvecklingsarbetet utan ytterligare deltagande från Orexo AB:s sida. I enlighet med optionsavtalet från 2013 erhåller Orexo AB en köpeskilling på 5 MUSD för rättigheterna till OX-CLI. Framtida delmålsersättningar kan förväntas när OX-CLI uppfyller definierade utvecklingsmål och kommersiella mål. Utöver delmålsersättningarna kommer Orexo att erhålla en stegvis ensiffrig royalty på framtida nettointäkter från försäljningen av produkter baserade på OX-CLI-programmet.

Nikolaj Sørensen, VD för Orexo AB, kommenterar: “Jag är glad över att AstraZeneca beslutat utnyttja optionen att förvärva detta nya och innovativa program. Det är ett viktigt bevis på tilltro till OX-CLI från ett av de ledande företagen inom luftvägssjukdomar. Vi ser fram emot att följa den fortsatta produktutvecklingen av OX-CLI, som vi tror har potential att bli ett viktigt nytt läkemedel för behandling av sjukdomar i andningsorganen”.

“Att flytta fram de vetenskapliga gränserna i syfte att förändra och förbättra behandlingsresultaten för astmapatienter är centralt i vår strategi för luftvägssjukdomar. OX-CLI-substanserna kan göra det möjligt för oss att erbjuda en helt ny patientanpassad behandling till patienter med sjukdom som orsakas av dysreglering av leukotriener. Jag är speciellt glad över att se detta nya samarbete bära frukt då det kan bidra till att ytterligare stärka ekosystemet för life science i Norden”, säger Maarten Kraan, VP, RIA Innovative Medicines Unit vid AstraZeneca.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018-780 88 00, 070-350 78 88, E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information se www.astrazeneca.com.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2016,
klockan 08:00 CET.