Zubsolv® uppdatering om avtal med CVS Caremark och information om nytt exklusivt avtal inom Managed Medicaid

Uppsala – den 4 augusti, 2015 - Orexo AB (publ) informerar om förändringar i subventionen och rekommendationen av försäkringsbolag vid användning av Zubsolv® (buprenorfin/naloxon sublingual tablett) för underhållsbehandling av opiatberoende.

Idag har CVS Caremark (PBM, Pharmacy Benefit Manager) publicerat en lista på vilka läkemedel som inte kommer att rekommenderas för kommersiella klienter under 2016. Med start den 1 januari 2016 kommer Zubsolv att tas bort från rekommendationslistan och kommer inte subventioneras till patienter med försäkringsbolag under CVS Caremark, som har hög kontroll över vilka läkemedel patienterna kan förskrivas. Baserat på Orexos erfarenheter och samarbete med CVS Caremark sedan januari 2014 är patienter med dessa försäkringsbolag en minoritet av hela CVS Caremarks patientpopulation. Orexo uppskattar att dessa försäkringsbolag hos CVS Caremark idag står för 10-15 procent av den nuvarande försäljningen (0,6-0,8 procent marknadsandel). Under de 18 månader som Zubsolv har varit det enda läkemedel utöver generika som har varit subventionerat och rekommenderat har huvudkonkurrenten till Zubsolv behållit hög marknadsandel inom CVS Caremark. Detta visar att det fortfarande finns en möjlighet att behålla marknadsandel även när Zubsolv är exkluderat för patienter med försäkringsbolag som har hög kontroll på vilka läkemedel som används. Under de senaste 18 månader har patienter och läkare haft möjlighet att välja andra generiska alternativ istället för Zubsolv, men de har valt Zubsolv som det föredragna läkemedlet, vilket ger Zubsolv en utmärkt plattform att försvara sin marknadsandel.

Orexo fortsätter diskussionerna med ett flertal andra privata och offentligt finansierade försäkringsbolag och har signerat ett flerårigt exklusivt avtal med en PBM (Pharmacy Benefit Manager) inom segmentet Managed Medicaid. Det nya avtalet kan potentiellt addera fler patienter till Zubsolv-behandling än vad som eventuellt förloras inom CVS Caremarks kommersiella segment. Som Orexo tidigare har kommunicerat är Managed Medicaid viktigt från ett strategiskt perspektiv för Zubsolv även om rabatterna i detta segment är högre än det kommersiella segmentet.

För alla PBM, inom både det kommersiella och offentligt finansierade segmentet (Managed Medicaid), finns en hög osäkerhet om konsekvenserna av en ändring i rekommendationer. Konsekvensen och värdet av en förändring påverkas i hög utsträckning av hur, när och om försäkringsbolagen som är knutna till varje PBM väljer att implementera rekommendationerna.

“CVS Caremarks beslut att ta bort subventionen av Zubsolv för patienter som har försäkringsbolag med hög kontroll på förskrivningen kom som en överraskning för Orexo. Vi har fortsatt att vinna marknadsandel inom det icke-exklusiva segmentet hos CVS Caremark och har haft ett bra samarbete sedan januari 2014. Även om beslutet är en besvikelse är vi nöjda med den positiva utvecklingen av vår marknadsandel som vi ser under juli inom alla kundsegment och som också har tagit Zubsolv upp på ”all-time-high” i både försäljning av antal tabletter och marknadsandel. Vi fortsätter arbetet med att förbättra subventionen och vi är stolta över att kunna tillkännage ett nytt exklusivt avtal inom Managed Medicaid, som sannolikt kommer mer än kompensera för den marknadsandel vi eventuellt kommer att tappa inom CVS Caremarks kommersiella segment”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB.  

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB
Tel: 070-350 78 88, E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se och www.orexo.com

Mer information om Zubsolv finns på www.zubsolv.com