Orexo utser Henrik Juuel till ny CFO

Uppsala, 15 juli 2013 – Orexo AB meddelar idag att bolaget utser Henrik Juuel till ny CFO. Henrik Juuel kommer att ingå i ledningsgruppen och ersätter Carl-Johan Blomberg som lämnar posten som CFO för Orexo efter två framgångsrika år. Carl-Johan Blomberg kommer att under en övergångsperiod fortsätta stödja Orexo och Henrik Juuel.

”Jag vill tacka Carl-Johan Blomberg för hans engagemang och delaktighet under de senaste åren i omvandlingen av Orexo till ett kommersiellt fokuserat företag. Han har haft en viktig roll i att säkerställa att Orexo har en stark finansiell ställning och att bolaget är väl förberett att lansera Zubsolv”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo.

Orexo står inför en ny fas i och med den förestående kommersialiseringsfasen av företagets viktiga produkt Zubsolv, som blev godkänd på den amerikanska marknaden i början av juli. Henrik Juuel har omfattande erfarenhet från ledande internationella befattningar inom life science-branschen, bland annat som ekonomi- och finanschef för NNE Pharmaplan och GN Resound.

”Henrik Juuel har haft en imponerande karriär och har haft flera och alltmer ledande befattningar inom olika ekonomi- och finansfunktioner i life science-branschen. Hans erfarenhet inom detta område i internationell och kommersiell verksamhet kommer att vara viktig för Orexos fortsatta framgång när bolaget fortsätter att expandera”, konstatera Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo.

Henrik Juuel kommenterar: "Jag är hedrad över att bli utsedd till ekonomi- och finanschef på Orexo och ser fram emot ett nära samarbete med Nikolaj Sørensen i att slutföra omvandlingen av Orexo till ett kommersiellt företag med växande internationell försäljning och starka partnerskap. Jag är entusiastisk över bolagets framtida möjligheter och att vara en del av ledningen i Orexo."

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88, e-post:
nikolaj.sorensen@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2013, kl 08.55.