Rättelse Orexos svenska delårsrapport januari-juni 2014

I den svenska versionen av delårsrapporten för januari-juni 2014 angavs effekten från redovisningsförändringen felaktigt i MSEK. Korrekt valuta ska vara MUSD. Den engelska versionen av delårsrapporten anger valutan korrekt.

Den korrekta lydelsen under ”Intäkter” på sidan 8 i den svenska delårsrapporten ska vara: ”Redovisningsförändringen hade under andra kvartalet en inverkan med ungefär 2 MUSD på nettoomsättningen.”

Länk till korrigerad svensk version av delårsrapporten för perioden januari-juni 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, verkställande direktör eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tfn 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com