Brev till aktieägare i Orexo från VD Nikolaj Sørensen

Uppsala, den 2 september 2015 – Orexo AB (publ) meddelar att Orexos VD, Nikolaj Sørensen, idag har skickat ett brev till bolagets samtliga aktieägare. Brevet ger en lägesrapport kring den pågående kommersialiseringen av Zubsolv® och utvecklingen av försäljningen på den amerikanska marknaden samt en uppdatering generellt om affärsläget för Orexo. Brevet är också tillgängligt på bolagets hemsida www.orexo.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala. www.orexo.se.

För information om Zubsolv och opiatberoende, besök gärna www.zubsolv.com och www.outthemonster.com