Orexo Delårsrapport Kv 2 2021

"Det första kommersiella DTx-avtalet tecknat med stor vårdgivare"

Sammanfattning

  • Total nettoomsättning SEK 142,8 m (179,1)
  • Periodens resultat SEK -73,7 m (-32,5)
  • EBITDA SEK -41,1 m (-9,0)
  • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 126,0 m (172,5), i lokal valuta USD 15,0 m (17,8), EBIT SEK 61,6 m (88,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -20,9 m (-7,2), och likvida medel uppgick till SEK 679,7 m (677,2)
  • Två nya patent som skyddar ZUBSOLV® fram till 2032 beviljades av US Patent and Trademark Office
  • Första patienten inskriven i en pivotal studie som utvärderar effekten av modia™ i kombination med sublingual buprenorfin/naloxon för behandling av opioidberoende
  • Kommersiellt avtal för vorvida® och deprexis® tecknades med Trinity Health North Dakota 

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Kommersiellt partnerskapsavtal tecknades med Sober Grid, det största globala sociala medie-nätverket för personer som behöver stöd och hjälp med beroendeproblem, vilket ger en stor grupp användare tillgång till vorvida® och deprexis®
SEK m, om inget annat anges 2021
apr-jun
2020
apr-jun
2021
jan-jun
2020
jan-jun
2020
jan-dec
Nettoomsättning totalt 142,8 179,1 275,1 354,2 663,6
Kostnader för sålda varor -18,1 -19,9 -37,4 -39,9 -65,6
Operativa kostnader -178,7 -172,5 -328,7 -293,6 -617,9
EBIT -54,0 -13,3 -90,9 20,7 -19,9
Rörelsemarginal % -37,8 -7,4 -33,1 5,8 -3,0
EBITDA -41,1 -9,0 -65,2 30,1 19,0
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -2,15 -0,94 -3,07 1,44 -2,45
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -2,15 -0,94 -3,07 1,44 -2,45
Kassaflöde från löpande verksamhet -20,9 -7,2 -68,7 40,9 16,8
Likvida medel 679,7 677,2 679,7 677,2 505,3

VD kommentar 

"Det andra kvartalet 2021 innehöll flera positiva operativa höjdpunkter, både för verksamheten digitala behandlingar (DTx) och US Pharma. För DTx har jag bland annat glädjen att meddela att vi har nått ett kommersiellt avtal med Trinity Health North Dakota, vilket innebär att vorvida® och deprexis® nu också är tillgängliga för patienter på deras vårdcentraler och sjukhus. Detta är en viktig milstolpe och en modell för liknande avtal med andra vårdgivare i USA. Inom US Pharma bekräftades att ZUBSOLV® sedan 1 juli är tillgängligt för patienter inom Medicaid i Kentucky, vilket innebär en tillväxtmöjlighet för vår ledande läkemedelsprodukt"

Hela VD kommentaren går att läsa i bifogad PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta

 Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation

Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00. För att delta vänligen se nedan. Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2021
Telefon: SE + 46 8 50 55 83 50 UK + 44 33 33 00 92 70 US + 1 64 67 22 49 04
Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida. 

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli, 2021, kl 8.00 CET.