Antal aktier och röster i Orexo

Uppsala, den 31 juli 2015 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats på grund av att bolaget har återköpt tidigare emitterade C-aktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 34 580 810 aktier- varav 34 445 810 är stamaktier och 135 000 C-aktier - och 34 459 310 röster i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Juuel, finanschef/EVP och Chief Financial Officer
Tel: 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.