Investerarrelationer

Orexos aktie är noterad på NasdaqOMX Stockholm (ORX) och finns tillgänglig som American Depository Receipts på OTCQX marknadsplats i USA (OXROY).

Aktiepris

Name
0.00
0 SEK (0%)
HH:MM CET • 20YY-MM-DD

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport kv 4 2022 inkl. bokslutskommuniké, 26 januari

 

Senaste VD kommentarerna

26 JANUARI, 2023

"Bra positionerad för att dra nytta av nya möjligheter på marknaden och nå lönsamhet"

Läs senaste VD ordet från Nikolaj Sørensen

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

624,3 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2022 - kv 4 2022

EBITDA koncernen

-115,2 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2022 - kv 4 2022

EBIT US Pharma segment

308,4 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2022 - kv 4 2022

Kassaposition

359,1 MSEK
Kv 4 2022
IR KONTAKT