Investerarrelationer

Orexos aktie är noterad på NasdaqOMX Stockholm (ORX) och finns tillgänglig som American Depository Receipts på OTCQX marknadsplats i USA (OXROY).

Aktiepris

Name
0.00
0 SEK (0%)
HH:MM CET • 20YY-MM-DD

Genomgång av kv 1 2024

Titta när Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, sammanfattar kvartalet som varit och Orexos fokus framåt.

Senaste VD kommentarerna

8 MAJ, 2024

"Vi bygger en finansiellt stabil plattform"

Läs senaste VD ordet från Nikolaj Sørensen

Presentation av kv 1 2024 - 8 maj kl 13

Lyssna på Nikolaj Sørensen, VD och  Fredrik Järrsten, CFO, när de presenterar den senaste utvecklingen, vilken följs av en Q&A. 

Årsstämma 

Våra aktieägare bjöds in till att delta i årsstämman för 2024 den 26 april. Ta del av vilka beslut som togs samt övrig information inför årsstämman under Bolagsstyrning - Årsstämma 

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisningen 2023 publicerades den 28 mars kl 8.00 CET

ESG hållbara investeringar

Orexo har etablerat ett socialt finansieringsramverk

Läs mer

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

619,0 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2023 - kv 1 2023

EBITDA koncernen

24,4 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2023 - kv 1 2023

EBIT US Commercial segment

146,4 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2023 - kv 1 2023

Kassaposition

198,0 MSEK
Kv 1 2024

News flow

Regulatoriska pressmeddelanden

IR KONTAKT