Investerarrelationer

Orexos aktie är noterad på NasdaqOMX Stockholm (ORX) och finns tillgänglig som American Depository Receipts på OTCQX marknadsplats i USA (OXROY).

Aktiepris

Name
0.00
0 SEK (0%)
HH:MM CET • 20YY-MM-DD

Presentation av delårsrapport kv 1, 2023 - 27 april

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Senaste VD kommentarerna

27 APRIL, 2023

"Navigering i en utmanande miljö"

Läs senaste VD ordet från Nikolaj Sørensen

News flow

Regulatoriska pressmeddelanden

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

623,7 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2022 - kv 1 2023

EBITDA koncernen

-159,1 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2022 - kv 1 2023

EBIT US Pharma segment

298,7 MSEK
Last Twelve Months, kv 2 2022 - kv 1 2023

Kassaposition

278,9 MSEK
Kv 1 2023
IR KONTAKT