Investerarrelationer

Orexos aktie är noterad på NasdaqOMX Stockholm (ORX) och finns tillgänglig som American Depository Receipts på OTCQX marknadsplats i USA (OXROY).

Aktiepris

Name
0.00
0 SEK (0%)
HH:MM CET • 20YY-MM-DD

Senaste VD kommentarerna

15 JULI, 2021

"Det första kommersiella DTx-avtalet tecknat med stor vårdgivare"

Läs senaste VD ordet från Nikolaj Sørensen

News flow

Regulatoriska pressmeddelanden

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

585 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2020 - kv 2 2021

EBITDA koncernen

-76 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2020 - kv 2 2021

EBIT US Pharma segment

295 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2020 - kv 2 2021

Kassaposition

680 MSEK
Kv 2 2021
IR KONTAKT