Investerarrelationer

Orexos aktie är noterad på NasdaqOMX Stockholm (ORX) och finns tillgänglig som American Depository Receipts på OTCQX marknadsplats i USA (OXROY).

Aktiepris

Name
0.00
0 SEK (0%)
HH:MM CET • 20YY-MM-DD

Senaste VD kommentarerna

18 JULI, 2023

"Goda framsteg mot lönsamhet"

Läs senaste VD ordet från Nikolaj Sørensen

Presentation av delårsrapport kv 2 2023 - 18 juli kl 15

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

634 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2022 - kv 2 2023

EBITDA koncernen

-121 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2022 - kv 2 2023

EBIT US Pharma segment

293 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2022 - kv 2 2023

Kassaposition

251 MSEK
Kv 2 2023

News flow

Regulatoriska pressmeddelanden

IR KONTAKT