Investerarrelationer

Orexos aktie är noterad på NasdaqOMX Stockholm (ORX) och finns tillgänglig som American Depository Receipts på OTCQX marknadsplats i USA (OXROY).

Aktiepris

Name
0.00
0 SEK (0%)
HH:MM CET • 20YY-MM-DD

Senaste VD kommentarerna

14 JULI, 2022

"Bra medvind i den finansiella utvecklingen"

Läs senaste VD ordet från Nikolaj Sørensen

News flow

Regulatoriska pressmeddelanden

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

597 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2021 - kv 2 2022

EBITDA koncernen

-126 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2021 - kv 2 2021

EBIT US Pharma segment

312 MSEK
Last Twelve Months, kv 3 2021 - kv 2 2022

Kassaposition

468 MSEK
Kv 2 2022
IR KONTAKT