Investerarrelationer

Orexos aktie är noterad på NasdaqOMX Stockholm (ORX) och finns tillgänglig som American Depository Receipts på OTCQX marknadsplats i USA (OXROY).

Aktiepris

Name
0.00
0 SEK (0%)
HH:MM CET • 20YY-MM-DD

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport kv 4 2020, inkl. bokslutskommuniké, 28 jan

13 APRIL, 2021
Kommuniké från årsstämman

 

Hitta ämnet du är intresserad av

Hitta ämnet du är intresserad av

Senaste VD kommentarerna

28 JANUARI, 2021

"Framsteg och anpassning till ny marknadsdynamik"

Läs senaste VD ordet från Nikolaj Sørensen

News flow

Regulatoriska pressmeddelanden

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning koncernen

663,6 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2020 - kv 4 2020

EBITDA koncernen

19,0 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2020 - kv 4 2020

EBIT US Pharma segment

331,2 MSEK
Last Twelve Months, kv 1 2020 - kv 4 2020

Kassaposition

505,3 MSEK
Kv 4 2020
IR KONTAKT