Abstrals framgångar i EU fortsätter. Orexo får delmålsbetalning på 3,3 MEUR.

Uppsala – 25 maj 2012 – Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att den ackumulerade försäljningen av Abstral nått 65 MEUR, vilket är tidigare än väntat och genererar en delmålsbetalning på 3,3 MEUR från ProStrakan.

Abstral är den marknadsledande snabbt sönderfallande fentanylprodukten i Europa. Produktens marknadsposition har under årets fyra första månader stärkts ytterligare och marknadsandelarna på den europeiska marknaden fortsätter att öka. Försäljnings-ökningen under årets första kvartal var 39 procent, framför allt tack vare utvecklingen på nyckelmarknaderna Frankrike, Italien och Spanien.

”Jag är mycket glad över Abstrals fortsatt starka utveckling i Europa. Produkten har under 2012 ytterligare stärkt sin ledande marknadsposition bland de nya snabbverkande fentanylprodukterna för behandling av genombrottssmärta vid cancer. Abstrals fortsatta framgångar i Europa är ett bevis på de fördelar som Orexos sublinguala formuleringsteknologi för med sig.”, säger VD Anders Lundström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Blomberg, finansdirektör
Tel: 0706-33 67 11, E-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Nikolaj Sørensen, Chief Commercial Officer
Tel: 0703-50 78 88, E-mail:
nikolaj.sorensen@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom reformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar.

Orexo har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera reformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag.

Orexos ca 100 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap. Mer information finns på www.orexo.se.

Om Abstral
Abstral är en ny snabbt sönderfallande sublingual (under tungan) tablett innehållande fentanyl. Den väletablerade produkten är godkänd för behandling av genombrottssmärta hos patienter som behandlas med opioidanalgetika för underliggande kronisk cancersmärta.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2012 kl 10.00.