Orexo AB meddelar att Robin Wright avgår som finanschef

Uppsala, den 11 april 2011 - Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att Robin Wright avgår från sin post som finanschef och lämnar bolaget i slutet av april.

Sökandet efter en ny finanschef har påbörjats.

Anders Lundström, Orexos VD och koncernchef kommenterar:
“Robin har under de senaste tre åren starkt bidragit till företagets framgångar. Hans långa erfarenhet och hans insatser, både i hans roll som finanschef och som chef för affärsutveckling, har varit värdefulla. Jag önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär.”

 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lundström, VD och koncernchef
Tel: 0706-67 22 66
E-post:
anders.lundstrom@orexo.com

 

 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet. Orexo avser att kommersialisera dessa produkter i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, som har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav Abstral är en ledande produkt för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i större delen av Europa och nu även i USA. Orexo har också tre betydande samarbeten med större läkemedelsbolag kring forsknings-och utvecklingsprogrammen: samarbete med Ortho-McNeil Janssen och Janssen Pharmaceutica med mål att upptäcka nya behandlingar inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar, med Boehringer Ingelheim för behandling av smärta, samt ett utvecklingsavtal kring behandling av gastrointestinala besvär med Novartis. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2011 kl. 13:00.