Orexo och Uppsala universitet får Vetenskapsrådets anslag för keramprojekt

Uppsala, 30 november 2011 - Orexo AB (STO: ORX) har tilldelats ett anslag av Vetenskapsrådet på 2,1 miljoner kronor för projektet ”Biokeramiska material för långsam frisättning av potenta läkemedel”. Projektet ska bedrivas mellan åren 2012 och 2015 tillsammans med en forskargrupp, under ledning av professor Håkan Engqvist, avdelningen för Tillämpad materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.

Syftet med projektet är att studera keramiska material för att ta fram nya orala produkter för smärtlindring. Projektet ska öka kunskapen och förståelsen för teknologiplattformen som bygger på keramiska material. Orexo och forskargruppen inriktar sig på att ta fram en teknologiplattform för säker dosering av opioider. I projektet bidrar Uppsala universitet med kunskap om materialegenskaper, medan Orexo bidrar med farmaceutisk expertis inom läkemedelsfrisättning och produktutveckling.

"Det är roligt att vi tillsammans med Orexo fått Vetenskapsrådets stöd för att ta fram ny kunskap som kan användas för att utveckla ny och säkrare leverans av läkemedel", säger professor Håkan Engqvist.

Med detta anslag får vi nya resurser till vårt samarbete med forskare vid institutionen för teknikvetenskaper och vi hoppas att snabbare kunna ta fram en ny teknologiplattform för dosering av högpotenta läkemedel”, säger Thomas Lundqvist, chef för farmaceutisk F&U på Orexo.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör, Orexo AB
Tel: 0706-67 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Thomas Lundqvist, vice VD och chef för farmaceutisk F&U, Orexo AB
Tel: 0705-31 83 41
E-post: thomas.lundqvist@orexo.com

Om Vetenskapsrådet och statistik för beviljade ansökningar: www.vr.se.


Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2011 kl 08.00.