För ett innovativt företag som Orexo är en stark patentportfölj, som täcker både produktportföljen och utvecklingsprojekten, central för verksamheten. Patentstrategin innebär att ha ett starkt patentskydd på plats på samtliga relevanta marknader för varje given produkt. Produktspecifika patent är viktiga tillgångar oavsett om en produkt utlicensieras till en kommersiell partner eller om produkten lanseras på marknaden av Orexos kommersiella team. En ytterst viktig del i bolagets patentstrategi, vilket grundar sig i Orexos närvaro på den amerikanska läkemedelsmarknaden, är att ha kraftfulla patent registrerade i den så kallade “Orange Book” som ges ut av FDA.

Orexo har en avdelning som enbart arbetar med immateriella rättigheter. För att säkerställa att bolaget täcker samtliga aspekter av den innovativa processen har avdelningen ett nära samarbete med både innovatörer och utvecklingsteam samt med externa jurister. Detta arbete lägger grunden för patenten i portföljen. Dessutom är Orexos globala erfarenhet av patentförsvar och intrångsfrågor en ovärderlig tillgång vid utformningen av patentstrategin.