Orexo publicerar årsredovisning för 2020

Uppsala - 23 mars, 2021 – Orexos årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats. Årsredovisningen kan laddas ner på bolagets webbsida, www.orexo.se (investerare/rapporter, presentationer och audiocasts) och finns även tillgänglig som en PDF i detta pressmeddelande.

”Trots ett utmanande år med covid-19 tog vi flera viktiga steg i vår ambition att diversifiera verksamheten. Produktportföljen utökades med världsledande digitala terapier och flaggskeppsprojektet inom läkemedel, OX124, utvecklades enligt plan. Med en stark finansiell position och en fortsatt robust lönsamhet från vår huvudprodukt ZUBSOLV®, som för året uppgick till en EBIT-marginal på 53 procent (48), är Orexo väl positionerad för att möta stora patientbehov inom områden med stark tillväxt”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef.

Årsredovisningen innehåller också bolagets hållbarhetsrapport, vilken bland annat sammanfattar viktiga steg som tagits för att bidra till ett hållbart samhälle genom att förbättra patienters livskvalitet.

För mer information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

 

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag USA-marknaden för buprenorfin-/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Orexos totala nettoomsättning 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars, 2021, kl 13.00 CET.