Orexo publicerar årsredovisningen för 2019

Uppsala - 26 mars, 2020 – Orexos årsredovisning, inklusive hållbarhetsrapport, för räkenskapsåret 2019 har publicerats. Årsredovisningen kan laddas ner på bolagets webbsida, www.orexo.se (investerare/rapporter, presentationer och audiocasts) och finns även tillgänglig som en PDF i detta pressmeddelande.

Enligt ESMAs rekommendationer innehåller årsredovisningen även en redogörelse över de operationella och finansiella risker som bolaget ser med hänsyn till COVID-19 (VD-ord, förvaltningsberättelsen och not 34), vilket är i linje med det bolaget kommunicerat tidigare inom området. Orexo fortsätter följa utvecklingen noga och avser ge uppdaterad information i kvartalsrapporten för första kvartalet som kommer ut den 28 april, 2020.

För mer information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com


Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars, 2020, kl 14.00 CET.