FN:s Agenda 2030

FN:s Globala mål för hållbar utveckling sätter en ambitiös och nödvändig agenda för att leda världen mot en mer hållbar utveckling. Orexos verksamhet har en direkt och indirekt påverkan på flera av målen. Det hållbarhetsmål Orexo har störst påverkan på är mål nummer 3 ”God hälsa och välbefinnande”. 

FN:s Global Compact

De organisationer som deltar i Global Compact förbinder sig att leva upp till
tio principer kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och antikorruption, och respektera dessa i hela sin värdekedja. Som deltagare i FN:s Global Compact bygger och följer Orexos hållbarhets- agenda dessa principer. Principerna ger företaget det långsiktiga fokus och den riktning som krävs för att driva en positiv förändring inom verksamheten. 

Vi förbättrar livet för människor som lider av mental ohälsa och beroendesjukdomar

ILO:s kärnkonventioner

Orexo följer Internationella arbets- organisationens (ILO) åtta så kallade kärnkonventioner som utgör en minimi- standard för arbetsvillkor, lika över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 

Orexo följer FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessa principer antogs 2011 och innebär att en verksamhet inte ska bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och att företagen ska agera för att förhindra sådana.