Orexo förvärvar de kommersiella rättigheterna för Abstral i USA och ProStrakan rättigheterna i EU och övriga världen

Uppsala och Galashiels, Storbritannien – 4 juni 2012 – Orexo AB (”Orexo”) och ProStrakan Group plc (“ProStrakan”) meddelar idag att bolagen har omförhandlat villkoren för det kommersiella samarbetet rörande produkten Abstral® på olika globala marknader.

Abstral är en snabbt sönderfallande sublingual (under tungan) tablett innehållande fentanyl. Produkten är godkänd för behandling av genombrottssmärta hos patienter, som behandlas med opioidanalgetika för underliggande kronisk cancersmärta.

ProStrakan, ett dotterbolag till det globala specialistläkemedelsbolaget, Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. (“KHK”), kommer att förvärva rättigheterna till Abstral i Europa samt Orexos del i joint venture-bolaget för de nordiska marknaderna. Orexo förvärvar samtliga rättigheter till Abstral i USA från och med den 31 december 2012.

Orexo kommer att erhålla en total nettoersättning uppgående till 55,0 MGBP, varav 22,5 MGBP kommer att betalas under 2012, 20 MGBP under 2013 och de resterande 12,5 MGBP under 2014. ProStrakan kommer dessutom att betala tvåsiffriga royalties till Orexo på EU-försäljningen, som överstiger förutbestämda årliga nivåer. Därutöver, har Orexo rätt till ytterligare delmålsbetalningar vid uppnådda årliga försäljningsnivåer i EU. Avtalet avseende EU gäller till och med slutet av 2019.

ProStrakan tar dessutom över samtliga befintliga samarbetsavtal i övriga världen för Abstral, exklusive Japan, där produkten redan utlicensierats till ProStrakans moderbolag, KHK.

Orexo kommer även fortsättningsvis att erhålla delmålsersättning vid definierade försäljnings- och utvecklingsmål samt tvåsiffriga royalty-betalningar för Abstral i övriga världen.

“Jag är mycket glad över att Orexo nu får full kommersiell kontroll över Abstral i USA. Detta är helt i linje med vår tidigare kommunicerade strategi. Med rättigheter till Abstral samt OX219, där registreringsansökan planeras inlämnas till FDA under första kvartalet 2013, har Orexo bra förutsättningar för att etablera en kommersiell infrastruktur i USA.”, säger VD Anders Lundström.

“Abstral är en värdefull tillgång och ett tydligt tecken på detta är efterfrågan hos onkologer runt om i Europa och partners i andra delar av världen. Vi ser detta avtal som ett viktigt steg framåt för ProStrakan, när vi nu tar över de europeiska rättigheterna till denna onkologiprodukt och skapar en potentiell inkomstkälla från globala samarbeten. I USA, där en betydande del av Abstral-marknaden vänder sig till smärtspecialister, kommer ProStrakan att fortsätta fokusera på vår onkologiportfölj.”, säger Dr Tom Stratford, Chief Executive för ProStrakan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Orexo
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66 eller 0706-22 59 93, E-post:
anders.lundstrom@orexo.com

ProStrakan
Callum Spreng, Communications
Tel: +44 (0)7803 970103, E-post:
callum.spreng@prostrakan.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom reformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar.
Orexo har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera reformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag.
Orexos ca 100 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap.

Mer information finns på www.orexo.se.

Om ProStrakan
ProStrakan Group plc är ett snabbt växande specialistläkemedelsbolag. Företaget utvecklar och kommersialiserar receptbelagda läkemedel som möter medicinska behov på stora marknader.
ProStrakan är ett dotterbolag till Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd., globalt specialistläkemedelsbolag med huvudkontor i Japan.
ProStrakans huvudkontor ligger i Galashiels i Skottland. Bolaget utvecklingsorganisation är placerad i Galashiels och Bridgewater, New Jersey, USA. Marknadsföring och försäljning av ProStrakans produkter sker genom kommersiell verksamhet i Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och andra EU-länder.

Mer information finns på www.prostrakan.com.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2012 kl 08.00.