Pressmeddelande

Orexos studieresultat för OX640 presenteras vid AAAAI:s Annual Meeting 2024 i Washington, DC, USA

6 februari 2024
  • OX640 är Orexos nasala adrenalinpulverprodukt för akut behandling av svåra allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, baserad på bolagets egenutvecklade formuleringsplattform, AmorphOX®

  • American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) är den största professionella medicinska organisationen i USA ägnad åt allergi/immunologi

  • AAAAI:s programkommitté valde ut OX640 för presentation vid sin ”late breaking oral abstract session”.
Pressmeddelande

Orexo säkrar patentskydd i USA för OX640, ett pulverbaserat nasalt adrenalinläkemedel

29 augusti 2023

Uppsala 29 augusti 2023 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att patentverket i USA, United States Patent and Trademark Office (USPTO) beviljat det första amerikanska patentet direkt relaterat till OX640, ett pulverbaserat akutläkemedel med adrenalin för nasal administrering, som bygger på formuleringsplattformen amorphOX®.