Positiva studieresultat för OX27

Uppsala – 20 december 2011 - Orexo AB (STO: ORX) har erhållit positiva resultat i en farmakokinetisk studie inom OX27-projektet. Studien har genomförts på friska, frivilliga försökspersoner med avsikt att visa att OX27 har förutsättningar att doseras mer flexibelt än fentanylbaserade produkter.

OX27 är en sublingual (under tungan) tablett, utvecklad för förbättrad behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Den nu avslutade studien visar att den aktiva substansen har snabbt upptag i, och elimination ur plasma. Det innebär att OX27 potentiellt kan doseras mer flexibelt, vilket är en fördel om patienten har flera smärtepisoder under ett dygn. Sammantaget visar resultaten att uppnådda plasmakoncentrationer är inom lämpligt intervall för effekt vid behandling av genombrottssmärta.

Marknaden för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter uppgår till cirka 1,5 miljarder USD inom EU och USA. Hälften av cancerpatienterna med genombrottssmärta, har fler smärtepisoder per dag än vad som kan behandlas med dagens läkemedel. Genombrottssmärta är väldigt heterogent och patienter har varierande antal smärtepisoder per dygn, samt stora skillnader i episodernas längd, förutsägbarhet och frekvens. Det finns därmed ett stort behov för en behandling som kan ge mer flexibel dosering och snabbare effekt än dagens alternativ.

”Studieresultaten skapar goda förutsättningar för att utveckla projektet vidare mot en registrering. Det är mycket glädjande att samtliga våra tre egna utvecklingsprogram fortsätter att utvecklas enligt vår plan och att vi kan ta ännu ett steg närmare vårt mål att förverkliga vår kommersiella strategi”, säger VD Anders Lundström.

Orexos portfölj av egna utvecklingsprogram inkluderar förutom OX27, även OX219, för behandling av opioidberoende och OX51, för behandling av akuta intensiva smärtor. Samtliga program grundar sig på redan kända substanser som Orexo omformulerat, innebärande lägre risk, kortare utvecklingstid och därmed lägre kostnader.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 070-667 22 66 / 018-780 88 12
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral®mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2011 kl. 13:00.