Orexo har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer

Uppsala – 4 februari, 2021 – Orexo AB (publ), (“Orexo” eller ”Bolaget”) (STO:ORX)
(OTCQX:ORXOY)
har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om
500 miljoner svenska kronor, inom ett ramverk om 1 miljard svenska kronor och med slutligt
förfall i februari 2025 (”Nya Obligationer”). De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om
3 månader Stibor + 375 bps per år. Emissionen var kraftigt övertecknad och möttes av ett starkt intresse från nordiska samt internationella institutioner.

Till följd av emissionen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget återköpa totalt 77.4 miljoner svenska kronor av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE0010494450) (”Utestående Obligationer”). Bolaget kommer att påkalla förtida återlösen avseende residualen av de Utestående Obligationerna, uppgående till 148.5 miljoner svenska kronor, i enlighet med obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna, ytterligare information om detta kommer att kommuniceras separat.

”Vi är mycket nöjda över det stora intresset från både befintliga och nya institutionella investerare för vårt nya obligationslån. Den stora efterfrågan är ett bevis på investerarnas förtroende för vår förmåga att framgångsrikt utveckla vår pipeline och digitala behandlingar och samtidigt bibehålla en stark finansiell position. Vi ser fram emot att accelerera utvecklingen av Orexo genom att dra nytta av det nya obligations-lånet som ger en finansiell ställning som gör att vi ytterligare kan ta tillvarata på tillväxtmöjligheter för bolaget”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiella rådgivare och sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legala rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Orexo AB (publ)

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Joseph DeFeo, EVP and CFO
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com E-mail: ir@orexo.com

Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

 För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg,

för offentliggörande den 4 februari 2021, kl 18.00 CET.