2017

  • Den 13 november, 2017, emitterade Orexo en fyraårig senior ej säkerställd obligation till ett belopp motsvarande SEK 325 miljoner, inom ett rambelopp om SEK 500 miljoner, med förfall i november 2021. Obligationslånet har en rörlig ränta uppgående till STIBOR 3 månader +4,5 procent per år (kvartalsvis utbetalning i efterskott). Prospektet som är relaterat till listningen av obligationen på Nasdaq Stockholm finns tillgängligt på engelska här.
  • Villkor - återlösen av seniora osäkrade obligationer

2014

2011

2007

2005