Orexos kommande presentationer på evenemang under andra halvåret 2015

Uppsala, den 25 augusti 2015 – Orexo AB (publ) informerar idag om att bolaget kommer under hösten 2015 att presenteras vid följande informationsträffar:

28 augusti:            Pareto Securities’ 6th Annual Health Care Seminar, Stockholm

3 september:         Redeye Open Investor Forum, Stockholm

22 oktober:            Publicering av Orexos tredje kvartalsrapport och presentation av rapporten via   
                              telefonkonferens                      

30 oktober:            ProHearings Investor Presentation, Stockholm

18/19 november:   Jefferies Autumn 2015 Global Healthcare Conference, London

15 december:        Guggenheim’s Boston One-on-One Healthcare Day, Boston

Besök gärna hemsidan www.orexo.se under “Kalender” och “Investerare” för ytterligare och eventuellt uppdaterad information. Om några ytterligare presentationstillfällen skulle tillkomma så kommer information om detta att tillkännages på Orexos hemsida.

För mer information, vänligen kontakta
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer
Tel: 018-780 88 00, E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala. www.orexo.se.

För information om Zubsolv och opiatberoende, besök gärna www.zubsolv.com och www.outthemonster.com