Orexo meddelar att Abstral® lanseras i Japan

Uppsala, 12 december 2013 – Orexo AB, “Orexo”, (OTCQX: ORXOY; NASDAQ OMX Stockholm: ORX) meddelar idag att Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd har påbörjat lanseringen av Abstral®i Japan.

Abstral är en snabbt sönderfallande sublingual (under tungan) tablett innehållande fentanyl-citrat. Produkten är väletablerad och godkänd för behandling av genombrottssmärta vid cancer.

Kyowa Hakko Kirin, ”KHK”, äger sedan 2003 rättigheterna att sälja Abstral i Japan och har slutfört ett dedikerat kliniskt utvecklingsprogram för produkten i regionen. Abstral kommer att distribueras gemensamt av KHK och Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. Bolagen är väletablerade inom området för behandling av cancersmärta och har samarbetat sedan 2010. Orexo kommer att erhålla en ensiffrig royalty på nettoförsäljningen av Abstral in Japan.

Godkännandet för tillverkning och marknadsföring av Abstral i Japan mottogs den 20 september 2013, vilket var tidigare än väntat, och den 19 november 2013 fastställdes produktens pris av den japanska hälsovårdsmyndigheten.

Abstral är den ledande snabbverkande fentanylprodukten i Europa, där den under 2012 nådde en försäljning på 41 miljoner EUR (380 miljoner SEK). Under årets tre första kvartal uppgick försäljningen till över 39 miljoner EUR (360 miljoner SEK), vilket motsvarar en tillväxt på 29 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018-7808800, e-post: ir@orexo.com

Om Abstral®
Abstral är en snabbt sönderfallande sublingual (under tungan) tablett innehållande fentanyl. Den väletablerade produkten är godkänd för behandling av genombrottssmärta hos patienter som behandlas med opioidanalgetika för underliggande kronisk cancersmärta. Abstral är godkänd i USA, EU, Kanada och Japan.

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen, under symbolen ORX, och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen OTCQX, under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Om Kyowa Hakko Kirin
Kyowa Hakko Kirin är ett ledande bioteknikföretag i Japan. Bolaget fokuserar sin verksamhet inom områdena onkologi, nefrologi och immunologi/allergi. Kyowa Hakko Kirin använder sig av antikroppsrelaterad spjutspetsteknologi för att utforska och utveckla innovativa nya läkemedel i syfte att bli ett globalt specialistläkemedelsbolag, som bidrar till hälsa och välbefinnande hos människor runt om i världen.

För ytterligare information, se www.kyowa-kirin.com.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2013, kl 09.30.