Orexo stärker den kommersiella ledningsstrukturen och utser Nikolaj Sørensen till ny VD och Martin Nicklasson till arbetande styrelseordförande

Uppsala, 5 februari 2013 - Orexo AB meddelade idag förändringar i ledningen i och med att företaget förbereder för en förväntad kommersialisering av produkterna Zubsolv™ och Abstral® i USA. Nikolaj Sørensen, för närvarande Chief Commercial Officer i Orexo har utsetts till ny VD och Martin Nicklasson, för närvarande styrelseordförande, har utsetts till arbetande styrelseordförande, från och med idag. Nikolaj Sørensen ersätter Anders Lundström, som kommer att avgå som VD i företaget efter två framgångsrika år på posten.

Under Anders Lundströms anställning har Orexo genomfört utvecklingen av Zubsolv och håller för närvarande på med att slutföra de kommersiella planerna i USA i avvaktan på regulatoriskt godkännande av FDA. Nikolaj Sørensen har haft en central roll i denna process. I syfte att öka företagets fokus på denna möjlighet har styrelsen beslutat att fast förankra den fortsatta verksamheten, som idag är primärt inriktad mot att stödja Zubsolv, under Nikolaj Sørensens ledarskap.

”På styrelsens vägnar vill jag tacka Anders Lundström för hans ledarskap och insatser under de gångna två åren. Anders har byggt en stark grund och ett talangfullt team som positionerat företaget väl för tillväxt mot en kommersiell organisation,” säger Martin Nicklasson.

Som tidigare kommunicerats, utvärderar Orexo olika kommersiella alternativ avseende marknadsintroduktion av Zubsolv i USA, inklusive olika partnerskapsstrukturer. För att övervaka och stödja denna process övergår också Martin Nicklasson, på styrelsens begäran, till en roll som arbetande styrelseordförande under en övergångsperiod. Genom att Martin Nicklasson blir en del av det exekutiva ledarskapet kommer den kommersiella expertisen i Orexo att ytterligare stärkas. Företaget kommer att kunna utnyttja Martin Nicklassons omfattande nätverk och expertis för att se till att hela värdepotentialen för företagets kommersiella tillgångar kan uppnås.

”Jag är entusiastisk och hedrad att bli utnämnd till VD för Orexo och jag ser fram emot att samarbeta nära Martin Nicklasson för att se till att vi levererar den mest optimala kommersialiseringen för Zubsolv och Abstral i USA,” säger Nikolaj Sørensen.

”Jag har accepterat styrelsens begäran att öka mitt engagemang i företaget i rollen som arbetande styrelseordförande. Mitt principiella fokus kommer att vara att maximera värdet av företagets tillgångar och därmed värdet för aktieägarna. Jag ser fram emot att arbeta med Nikolaj Sørensen och företagsledningen mot detta gemensamma mål,” tillägger Martin Nicklasson.

Nikolaj Sørensen började på Orexo AB i oktober 2011 och har fokuserat företagets aktiviteter mot affärsmöjligheterna inom den amerikanska missbruksmarknaden av opiater. Nikolaj Sørensen har arbetat 7 år som konsult inom Boston Consulting Group samt 7 år inom Pfizer som European brand area director samt VD för Sverige.

Martin Nicklasson valdes in i styrelsen för Orexo AB i april 2012 och har övervakat tranformeringen av företaget från en teknologifokuserad forskningsorganisation till ett helt integrerat specialistläkemedelsföretag. Tidigare engagemang inkluderar ca 4 år som VD för Biovitrum AB/SOBI AB samt 16 år i olika seniora positioner i Astra AB och AstraZeneca Plc., inklusive som medlem i AstraZenecas Senior Executive Team.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Nicklasson, styrelseordförande
Tel: 0705-40 71 31, e-post: martin.nicklasson@orexo.com

Nikolaj Sørensen, Chief Commercial Officer
Tel: 0703-50 78 88, e-post: nikolaj.sorensen@orexo.com

Om Orexo
Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos ca 90 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013, kl 08.00.