Orexo tecknar förvärvsavtal med Gesynta Pharma AB avseende OX-MPI

Uppsala – 2 oktober, 2017 – Orexo AB (publ) meddelar idag att ett förvärvsavtal för OX-MPI tecknats med Gesynta Pharma AB som är ett nyetablerat forskningsbolag baserat i Stockholm. Bland grundarna finns välrenommerade ledare från biotekniksektorn liksom erfarna forskare, inom arakidonsyrakaskaden och inflammation, vid Karolinska Institutet. Den ledande läkemedelskandidaten i OX-MPI programmet, BI1029539, har identifierats som en mycket selektiv anti-inflammatorisk förening som påverkar microsomal prostaglandin E syntas (mPGES-1).

Avtalet innebär att Gesynta Pharma AB förvärvar de tillgångar som är relaterade till OX-MPI programmet med avsikt att utveckla läkemedelskandidaten in i ”proof-of-concept” kliniska studier. Enligt avtalet erhåller Orexo en stegvis tvåsiffrig andel av Gesynta Pharma ABs framtida nettointäkter som genereras från OX-MPI projektet.  

”Avtalet innebär att Orexo nu har tre projekt som utvecklas av partners och tre interna projekt. Den breda pipelinen är inte bara ett bevis på vår förmåga att vara innovativa och utveckla nya projekt utan innebär också en omfattande framtida potential. Dels på kort sikt vad gäller delmålsbetalningar, i takt med projektens utveckling, och dels på lång sikt vad gäller royalty på lanserade produkter men även från försäljning i vår egna kommersiella organisation. Avtalet är i linje med vår strategi att etablera partnerskap där vi ser att kompetens och teknologier kan snabba på utvecklingen i projekten. Med förstklassig och ytterst relevant industriell och akademisk kompetens har Gesynta Pharma AB alla förutsättningar för att OX-MPI ska kunna nå sin fulla potential och ta projektet in i klinisk utveckling”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Orexo AB.

“Förvärvet av ett projekt i preklinisk utvecklingsfas ger oss en utmärkt möjlighet att snabbt visa på klinisk effekt för mPGES-1 modulering inom nya indikationer. OX-MPI programmet passar bra in i vår strategi att med en begränsad organisation kommersialisera innovativa terapier”, säger Patric Stenberg, VD Gesynta Pharma AB.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ) Gesynta Pharma AB
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Patric Stenberg, VD
Tel: 018 780 88 00 Tel: 0733 83 66 70
Email: ir@orexo.com Email: patric.stenberg@gesynta.se

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Om Gesynta Pharma AB
Gesynta Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag med säte i Stockholm. Med hjälp av initialt innovationsstöd från Karolinska Institutet Innovations AB och företagets expertis inom arakidonsyraforskning undersöks nya, proprietära indikationer för mPGES-1 hämmare. Företagets strategi är att visa klinisk effekt inom dessa indikationer, för att sedan söka en större partner med kapacitet att exploatera den fulla kommersiella potentialen hos en sådan produkt inom ett antal indikationsområden. Gesynta Pharma AB drivs med en liten organisation bestående av sina grundare med stor erfarenhet inom läkemedelsutveckling, juridik, affärsutveckling och medicinsk forskning.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 oktober, 2017, kl 8.00 CET.