Orexos forskningssamarbete avslutas och OX‑CLI-/ OX-ESI-projekten läggs ned

Uppsala – 31 januari 2012 - Orexo AB och Janssen Pharmaceuticals, Inc., tidigare Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. och Janssen Pharmaceutica NV ("Janssen") har träffat en uppgörelse att avsluta sitt samarbets- och licensavtal kring OX-CLI- och OX-ESI-programmen samt ett tredje Janssen-program. Båda parterna återfår samtliga kommersiella rättigheter till sina respektive forskningsprogram.

Forskningsprogrammen OX-CLI och OX-ESI, som syftar till att upptäcka och utveckla nya innovativa behandlingar av astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och andra inflammatoriska sjukdomar, läggs därmed ned.

För mer info – se delårsrapport januari-december 2011 på bolagets hemsida.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör

Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Peter Edman, forskningschef
Tel: 070-586 20 30
E-post: peter.edman@orexo.com
 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på smärta och inflammatoriska sjukdomar. Orexo har fyra kommersialiserade produkter, flera utvecklingssamarbeten med partners och tre egna utvecklingsprogram. Orexos lanserade läkemedel är Abstral® mot genombrottssmärta hos cancerpatienter, som säljs av Kyowa Hakko Kirin/ProStrakan Group plc. i Europa och USA, sömntabletten Edluar™ som säljs av Meda i USA, samt två produkter för diagnos av magsårsbakterien Helicobacter pylori som marknadsförs via dotterbolaget Kibion. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2012 kl. 08:30.