Orexo AB implementerar ADR-program i USA samtidigt med den kommersiella lanseringen av Zubsolv®

Uppsala, den 16 september 2013 – Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att ett sponsrat ADR-program Nivå 1 nu har lanserats fullt ut i USA och att ADRs nu kan handlas på OTC-marknaden under symbolen ORXOY. Implementeringen av ADR-programmet sammanfaller med den kommersiella lanseringen av Zubsolv®, som är företagets ledande produkt för underhållsbehandling av opiatberoende. Zubsolv är från och med idag kommersiellt tillgängligt på apotek över hela USA.

En ADR är ett värdepapper, utfärdat av en depåbank, som representerar ägandet av ett företags underliggande aktier. ADR-program skapas för att underlätta för amerikanska investerare att äga aktier i icke-amerikanska företag och att kunna handla med dem på samma sätt som med amerikanska värdepapper.

Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer Orexo kommenterar: " Vårt beslut att etablera ett ADR-program i USA speglar vår ökade närvaro på den amerikanska marknaden, genom att underlätta för amerikanska investerare att bli ägare i Orexo. Vi ser fram emot att kunna bistå en utökad grupp av amerikanska aktieägare i Orexo, i takt med att den kommersiella framgången för Zubsolv utvecklas."

Citi’s Securities and Fund Services, vars verksamhet sker via Citibank NA, har utsetts som depåbank för ADR-programmet. Orexos ADR-program handlas i USA på OTC-marknaden, under symbolen ORXOY, där varje ADR motsvarar en ordinarie aktie i Orexo AB. Dessa ordinarie aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen ORX.

Dirk Jones, global chef för Securities and Fund Services Client Sales Management på Citi’s säger "Vi är mycket glada över att ha utsetts som depåbank för Orexos ADR-program och vi är övertygade om att vi kan utnyttja bredden av Citi’s distributionsnät och investor relations-expertis för att hjälpa dem att uppfylla de mål som de har satt upp för programmet."

Investerare kommer inom en snar framtid att ha möjlighet att träffa ledningen och lära sig mer om Orexo och marknaden för dess ledande produkt Zubsolv, vid följande två tillfällen:

Den 18 september, kl 17.00 CET / 11.00 EST – audiocast – tel: +46850556481 (SE), +442033645372 (UK), +18557161589 (USA). Presentationen kommer att finnas på: http://www.financialhearings.nu/130918/pressconference2/

Den 20 september, kl 15.00 CET / 9.00 EST – audiocast - tel: +46850556477 (SE), +442033645372 (UK), +18557161589 (USA). Presentationen kommer att finnas på: http://www.financialhearings.nu/130920/pressconference/

Intresserade uppmanas att anmäla sig till dessa informationstillfällen, som bägge är upplagda som 20 minuterspresentationer följt av en frågestund, genom att kontakta bolagets IR-samordnare på e-mail: ir@orexo.com.

Utöver dessa tillfällen kommer Orexo att delta vid följande investerarträffar i USA.

Den 27 september - NewsMakers in the Biotech Industry (New York City)

Den 3 oktober - Guggenheim Securities European Biopharmaceuticals One-on-One Conference (New York City)

         

För mer information, vänligen kontakta
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, e-mail: henrik.juuel@orexo.com

Om Sponsrade ADR-program Nivå 1
ADR:s är omsättningsbara värdepapper prissatta i US-dollar som emitterats av en depåbank. De kan utgöra en andel av en aktie, en enskild aktie, eller flera aktier av det utländska aktieslaget. Priset för en ADR följer oftast priset på det utländska aktieslagets hemmamarknad, justerat för kvoten som visar hur många aktier en ADR motsvarar, men kan variera beroende på andra faktorer. Nivå 1 ADR:s är den enklaste nivån av sponsrade ADR:s som kan emitteras och får endast handlas på OTC-marknaden. När ett företag etablerar ett sponsrat ADR-program, utser det en depåbank som också fungerar som dess amerikanska transfer agent. Majoriteten av de sponsrade ADR-program som för närvarande handlas utgörs av Nivå 1 program.

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® (buprenorfin och naloxon) för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och OTC-marknaden i USA (ORXOY). De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2013, kl 15.30.